Startpagina

Min max contract thuiszorg

Thuiszorg Vacature

In de CAO voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg een afwijkend regime ten aanzien van het gebruik van nul-urencontracten of min/max-contracten Ik ben werkzaam in de thuiszorg. Ik ben sinds 1 juni in diens bij mijn huidige werkgever met een min 16 uur en max. 24 uur contract. Er is genoeg werk en ik ben dus.

Vaste en tijdelijke contracten. De meeste werknemers hebben een vast contract, een aanstelling voor onbepaalde tijd. (min-maxcontract De vakbonden Abvakabo FNV, NU'91, FBZ en CNV Publieke Zaak en de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN hebben vannacht een onderhandelaars-akkoord bereikt. Lees welke contracten er zijn voor oproepkrachten. U bent een oproepkracht als u met uw werkgever afspreekt dat u pas komt werken als uw werkgever u Min-maxcontract

Voordelen en nadelen MIN-MAX contract

  1. -max- en.
  2. -max-contracten relatief hoog. In thuiszorg nul-uren
  3. /max-contract kun je bij je werkgever aangeven op welke dagen of tijden je wel of niet.
  4. /max-contract ontvangen zoveel als mogelijk en uiterlijk 1 maar
  5. /max uren arbeidsovereenkomst Thuiszorg INIS: Inloggen: Wachtwoor
  6. /max-contract kan ik echter ook meer werken en ik vul mijn uren eigenlijk altijd aan tot.
  7. -max contracten. Ingangsdatum: 1 januari 2015 Wijzigingen nulurencontracten en

CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszor CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszor

Mijn vriendin werkt in de thuiszorg met een min/max contract

Mogelijkheden min-max overeenkomsten - Banning N

Video: Flexcontracten in de zorg

Video: Ik ben werkzaam in de thuiszorg

Info min/max arbeidsovereenkomst - Arbeidscontracte

Populair: