Startpagina

Rechabeam

Na Salomo besteeg zijn zoon Rechabeam de troon, maar vanwege de hoge belastingen die hij hief, kwam het volk tegen hem in opstand onder leiding van Jerobeam Rechabeam Rechabeam (zijn naam betekent hij vergroot mensen) was koning van Juda. Zijn echtgenote was koningin Maächa. Hij volgde zijn vader Salomo op. Grenzen van Israël: Rechabeam tot Griekse overheersing Het Koninkrijk van Salomo splitste onder Rechabeam in twee delen: het noordelijke Koninkrijk Israël bevatte.

Jerobeam I - Wikipedi

  1. eerd voor een update Het volgende moet specifiek worden upgedate:Link?
  2. Rechabeam Rechabeam (zijn naam betekent hij vergroot mensen) was koning van Juda. Zijn echtgenote was koningin Maäcah. Hij volgde zijn vader Salomo op.
  3. Rechabeam vertaling in het woordenboek Nederlands - Spaans op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen
  4. Rechabeam is geboren, zoon van Salomo en Naäma. Hij is getrouwd met Maäcah Uriels, ze kregen 1 kind. Deze informatie is onderdeel van Stamboom Smith/Bais van.
  5. De scheuring van het rijk Rechabeam ging naar Sichem, waar heel Israël was samengekomen om hem tot koning uit te roepen

Toen Rechabeam zich eenmaal verzekerd wist van zijn positie en hij de macht stevig in handen had, legde hij de wet van de HEER naast zich neer, en alle Israëlieten. 1 Koningen 12 vers 5a - Drie dagen bedenktijd. Geef me drie dagen bedenktijd Rond Jeruzalem breken barre tijden aan. De glorietijd van koning Salomo komt. 2 juni - Het volk van Juda blijft, zelfs onder het bewind van een koning als Rehabeam, enigszins trouw aan God, maar Jerobeam leidt het volk van Israël al snel tot. Jeruzalem overgeleverd aan Sisak, koning van Egypte Maar rond de tijd dat koning Rechabeam op het toppunt van zijn populariteit en macht stond, keerde hij. Rechabeam vertaling in het woordenboek Nederlands - Chinees op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen

De opstand tegen Rechabeam, koning van Israël Het volk Israël kwam naar Sichem om Rechabeams kroning bij te wonen. -3 Intussen stuurden vrienden van Jerobeam. Omschrijving. De koningen Rechabeam, met schild en scepter, Abiam, met scepter in de hand, en Asa, eveneens met scepter. Op de achtergrond belangrijke gebeurtenissen. Rechabeam is geboren in het jaar 963 BC, zoon van Salomo en (Niet openbaar). Hij is overleden in het jaar 915 BC. Deze informatie is onderdeel van Stamboom Heystek. Afbeelding en beschrijving van een werk van Hans Holbein de Jonge: De overmoed van Rechabeam. Tempera op pleisterwerk (28 x 41 cm) , gedateerd 1530

Salomo was dood en zijn oudste zoon RECHABEAM kreeg de macht, dit vond een deel van het volk niet goed en ging naar jerobeam die zei als rechabeam minder dwangarbeid. Rechabeam is beschikbaar in 45 andere talen. Terug naar Rechabeam. Talen. Afrikaans; Bahasa Indonesia; brezhoneg; català; dansk; Deutsch; English; español; euskar Rechabeám alebo Roboam alebo Roboám (hebrejsky:רחבעם Rehav'am) bol prvý kráľ Judského kráľovstva. Vládol v rokoch okolo 931 - 913 pred Kr Verscheidene bijbelse figuren hadden meerdere vrouwen: Lamech, Abraham, Jakob, Esau, Gideon, Saul, David, Salomo, Rechabeam, Elkana, Assur, Abia en Jojada Naära - Ammonitische vrouw, moeder van koning Rechabeam, 2 Kronieken 4:5,6; Noömi - schoonmoeder van Ruth, vanaf Ruth 1

Betekenis Rechabeam - betekenis-definitie

  1. Koning Amasja van Juda is de zoon van Koning Joas van Juda. Hij regeert het land van 661 tot 631 voor het begin van de gewone jaartelling
  2. Salomo was dood en zijn oudste zoon RECHABEAM kreeg de macht, dit vond een deel van het volk niet goed en gin
  3. Rechabeám (hebrejsky: רְחַבְעָם ‎‎ Rechav'am), v českých překladech Bible přepisováno též jako Rechoboám, Rehoboam, Roboám či Roboam, byl.
  4. Naam en afkomst. Naam. De eigennaam Rehabeam, ook geschreven Rechabeam (Eng. Rehoboam), betekent een volk heeft zich ruimte gemaakt. Het Strongnummer is 07346
  5. Rechabeam: is de zoon en opvolger van koning Salomo. Zijn naam betekent 'hij vergroot mensen'. Als hij als koning aantreedt, splitst het koninkrijk.

Grenzen van Israël: Rechabeam tot Griekse overheersing Wetenschap

regering van Salomo's zoon, Rechabeam. Onder leiding van Jerobeam scheurden de noordelijke stammen zich af en vormden het koninkrijk Israël. Dit werd geregeerd doo Het enige antwoord wat op deze vraag te geven is, is de Bijbeltekst hierover die in 1 Kronieken 3 vers 10 staat: Salomo was de vader van Rechabeam Alain Verheij: 'In de bijbel zegt de vers aangetreden koning Rechabeam: 'Mijn pink is nog dikker dan de pik van mijn vader!' Een echte zelfingenomen Trump. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, 7 Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asaf, 8 Asaf verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram.

Video: Rechabeam De Rode Ridder Wiki FANDOM powered by Wiki

Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT; Raämja: 1: Nehemia 7:6: Raämses: 1: Exodus 1:11: Rabba: 15: Deuteronomium 3:1 Rechabeam uit de koninklijke familie of Jerobeam die namens het volk lijkt te spreken? Een burgeroorlog dreigt. Het 'vrederijk' van Salomo valt uit elkaar Ambrosius Francken (I) | Rechabeam raadpleegt de oudsten en de jongemannen, Ambrosius Francken (I), Gerard de Jode, 1579 | Koning Rechabeam raadpleegt de oudsten die.

Rechabeam - definitie - Encycl

Er zijn geen puzzelwoorden gevonden voor `RECHABEAM` In de rechterkolom, bij `Ook in de database` staan wellicht ruimere omschrijvingen. Tijdens het typen van een. Rechabeam werd dus koning, maar hij had niet de wijsheid van zijn vader en zijn positie werd al spoedig bedreigd, o.a. door Jerobeam. Jerobeam was oorspronkelijk een.

Rechabeam in Spaans - Nederlands-Spaans Woordenboek - nl

Het gesprek gaat over koning Rechabeam, de zoon van Salomo, die zich volgens de Bijbel afkeerde van God en gestraft werd met oorlog. Later kwam hij tot inkeer Welkom op Acacia. Mijn blog bevat artikelen over Bijbelse onderwerpen, vaak met een licht apologetische inslag

Rechabeam (????-) » Stamboom Smith/Bais » Genealogie Onlin

De overmoed van Rechabeam · tempera op pleisterwerk, 1530 · Kunstmuseum, Öffentliche Kunstsammlung, Bazel · schriftlink: 1 Koningen 12:10 Zal koning Salomo een baby echt in tweeën laten snijden om een ruzie tussen twee vrouwen op te lossen Jan Luyken | Rechabeam verwerpt de raad der oudsten, Jan Luyken, Christoph Weigel, 1708 |. Explore historical records and family tree profiles about Rechabeam Van Judea on MyHeritage, the world's family history network Inval van Sisak en dood van Rechabeam 1 Toen Rechabeam zijn koninklijke macht stevig gevestigd had en sterk geworden was, verliet hij de wet des HEREN, en geheel.

1 Koningen 12 (NBV) - EO

David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asaf, Asaf verwekte Josafat,. Jozua 3, Psalmen 126-128, Jesaja 63, Mattheüs 11 Het eerste vers van Psalm 127 wordt vandaag vaak geciteerd: 'Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen.

Onder Salomo's zoon, Rechabeam kwam het tot een splitsing: Een noordelijke rijk van tien van de stammen met als hoofdstad Samaria en een zuidelijke rijk,. Voorbeelden. 2 Kronieken 11:18 Rechabeam nam zich tot vrouw Machalath, de dochter (zoon) van Davids zoon Jerimoth. Het moge duidelijk zijn dat in dit vers geen sprake. 12 Omdat Rechabeam spijt gekregen had, was de Heer niet meer kwaad op hem. Hij wilde Rechabeam niet meer doden. Want er gebeurden ook goede dingen in Juda David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, 7 Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asa, 8 Asa verwekte Josafat,. Jerobeam wordt tegelijk met Rechabeam ook koning en krijgt het grootste deel van het rijk in handen. Er gebeurt hier iets heel triest. Het volk Israël, waar de.

Dit gaat over koning Rechabeam, waarschijnlijk een van jouw favoriete koningen. De meeste mensen besteden hier niet veel aandacht aan,. Bijbelse archeologie - Oude beschavingen, wetten en culturen. Bewijs voor het oude Israël en voor de Schriftteksten van het Oude Testament. De laatste ontdekkingen

Het koninkrijk gescheurd (6) En Salomo ging bij zijn vaderen te ruste en werd begraven in de stad van zijn vader David; zijn zoon Rechabeam werd koning in zijn. Verder zien we de koningen Salomo, Salomo verwekte Rechabeam (met sjerpen vol rozen, verwijzend naar de rozenkrans), Abia, Asaf, Josafat, Joram, Uzzia, Jotam,.

3 Eerste koningen rechabeam. Jerobeam Koningschap. Erfopvolging De stad bleef in puin liggen totdat Rechabeam (932 tot 917 v.Chr.) haar weer opbouwde en er een vestingstad van maakte Over de 10 stammen van Israël, die in de Assyrische ballingschap terecht kwamen, doen heel wat theorieën de ronde. Ze worden aangeduid als 'de verloren 10 stammen. Daar hij de goede raad van ouderen in de wind had geslagen, verloor koning Rechabeam het grootste gedeelte van het rijk dat Salomo hem had achtergelaten.

Debora Rechabeam Ruth Ruben Simeon Levi Juda Dan Naftali Gad Aser Issakar Zebulon Jozef Benjamin Manasse Efraïm Mozes Isaak Tien stammen Profeten Koningen Richteren. Een heel klein lichtpuntje in de nacht rondom Rechabeam. met excuses voor de griep & verkoudheid.. Skip navigation Sign in. Searc Rechabeam verwerpt de raad der oudsten, Jan Luyken, 170

Zijn leven volgens de Bijbel. Koning Salomo (= 'rijk aan vrede') wordt in de Bijbel beschreven als de derde koning van het koninkrijk Israël (Koningen I en II en in. BIJLAGE 3: TIJDLIJN PROFETEN GEBEURTENISSEN KONINGEN PROFETEN Rechabeam (J), Jerobeam (I) 950 930 dood Salomo; splitsing Israël Achab (I) 90 Grenzen van Israël: Rechabeam tot Griekse overheersing; Grenzen van Israël: Vanaf de Romeinen tot modern Israël; Grenzen van Israël: in geografisch onderwijs tot.

2 Kronieken 12 (NBV) - EO

Zijn zoon Rechabeam weigerde de belastingdruk van zijn vader te verlichten, waarna de 10 noordelijke stammen zich afsplitsten onder leiding van Jerobeam 1 Rehabeam (Rechabeam) in 930-913 2 Abia (Abiam) in 913-910 Azarja 2Kr 15:1 Hanani (Chanani) 2Kr 16:7 Jehu 1Kn 16:1 41 3 Asa in 910-869 Jahaziël (Jachaziël) 2Kr 20:1 Als de tien stammen zich afscheiden van Juda, stelt koning Rechabeam een leger samen uit de stammen Juda en Benjamin; in totaal 180.000 man. Waarom valt hij Israël. Mattheus 1: 7 Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asa, Salomo Zie Mattheus 1: 6. Rechabeam Dit is een persoonsnaam met de letterlijke. Poznanie Biblie - (040) - Knihy kráľov 4 (JUD: Rechabeám) 1 Kráľov 14,21-31; 2 Kronická 11-12 Biblická hodina, 19.11.2015. Evanjelická.

Rechabeam Preken Adventkerk Amersfoor

2 koningen van Juda: koningen van Israël: 931 - 914 Rechabeam 931 - 910 Jerobeam 914 - 911 Abiam 911 - 870 Asa 910 - 909 Nada Prins Willem-Alexander wordt dit voorjaar koning. Een mooi voorbeeld van hoe hij het niet moet doen, vinden we in 't niet al te bekende verhaal van Rechabeam. Het.

Rechabeam begaf zich naar Sichem waar heel Israël samengekomen was om hem tot koning te verheffen Toen Rechabeam vijf jaar koning was, viel farao Sisak met zijn leger Jeruzalem aan. Dat was de straf van de Heer. Sisak roofde alle heilig

Jerobeam en Rehabeam - God - AllAboutGOD

een slechte uitkomst. 2 Kronieken 35: 21-23. Zo werd Rechabeam de zoon van Salomo vermaand door de profeet Semaja dat hij niet zou optrekken om te strijde In de reeks dagen voor Pasen wordt deze dag stille zaterdag genoemd. De dag tussen Goede Vrijdag en Pasen in. Jezus is aan het kruis gestorven en zijn lichaam is in. Tumblr Blog hier: Ghettowiert. May 18, 201 Koning Salomo (Hebreeuws: שלמה) van Israël was een zoon die David bij Batseba had. Hij werd op haar aandringen Davids troonopvolger. Shlomo (de Hebreeuwse naam.

Zijn kritiek op Rechabeam in Jeruzalem, de opvolger van Salomo, is afgewezen. Nu is Jerobeam aan de beurt om te laten zien hoe je het als koning moet doen De constructie van de monarchie was in werking van het bewind van Saul, David en Solomon Rechabeam. Tijdens de tijd van koning David en koning Solomon,. Media in category Rehoboam The following 13 files are in this category, out of 13 total Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get.

2 Kronieken 12, Het Boek (HTB) The Bible Ap

Van Horen Zeggen / Op Weg - 1 oefenvragen hoofdstuk 1 en 2 - IK woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder. David was de vader van Salomo; zijn moeder was de vrouw van Uria. Salomo was de vader van Rechabeam, Rechabeam van Abia, Abia van Asaf en Asaf van Josafat Heb je wel gehoord Bijbels verhalen zijn verhalen die ons God en onszelf leren kennen. Wij willen ze doorvertellen aan onze kinderen omdat we het belangrijk vinden.

Rechabeam in Chinees - Nederlands-Chinees Woordenboek - nl

4. Rock Solid 7 december 2012 (Beïnvloeding) Thema: goede en slechte invloed. Om 19:30 starten we eindelijk met de catechisatie omdat er soms verwarring is of de. Abia (Abiam) van Juda [KRL-4642738986412623349778743296] Koning van Juda 914-913vC of 913-911vC, zoon van Rechabeam van Juda en Maäcah, geboren ±970v fauna : Koe - stier (bijbel) Tot in de prehistorie toe zijn de koe en de stier beschouwd als symbolen van de kosmische en de aardse vruchtbaarheid

2 Kronieken 10, Het Boek (HTB) The Bible Ap

Rechabeam wordt koning 3143 903 Tempelroof door Sizak, koning van Egypte 3147 893 Rehabeam sterft 3159 887 Abiam, zijn zoon, volgt hem op 3160 886 Jerobeam. Leesmenu 21 juni - Ontrouw en berouw Nog geen vijf jaar dood na Salomo's dood, heeft Rechabeam Gods Wet naast zich neer gelegd. Het volk volgt hem daarin

Rechabeam, Abiam en Asa, Jan Snellinck (I) (toegeschreven - Rijksmuseu

Rechabeam Salomo; Beoordeel het gedrag van koning Achab in het licht van de twee geboden die in dit deel besproken zijn. Alles kan een afgod worden We hebben het daarstraks gelezen, 1 Kon 12: nu de dood van Salomo komt het volk bij Rechabeam, de erfgenaam, degene die z'n vader zal opvolgen Heer, bescherm mijn kinderen Nu ze nog klein zijn Tegen ziekte en dood Mogen ze leven en zich ontwikkelen Ik heb het gevoel ze nu zelf nog veel te kunnen bescherme

Uria Rechabeam Abia Asaf Josafat Joram Uzzia Jotam Achaz Hizkia Manasse Amos Josia Jechonja Seältiël Zerubbabel Abiud Eljakim Azor Sadok Achim Eliud Eleazar. Toen Rechabeam zijn koningschap stevig gevestigd had en gezag had gekregen, werden hij en heel Israël ontrouw aan de wet van Jahwe Start met bieden of verkopen op de Wijnveiling (grote formaten) bij Catawiki. Op de veiling van deze week: 2012 Châteauneuf du Pape - Réserve des Célestins. Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 1 vět, které odpovídají výrazu Rechabeám.Nalezeno za 0 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány.

Populair: