Startpagina

Zuid afrika officiële talen noord sotho

Noord-Sotho - Wikipedi

  1. De taal Noord-Sotho (Sesotho sa Leboa in het Noord-Sotho) is een van de elf officiële landstalen van Zuid-Afrika. Het wordt door ongeveer 4.618.000 mensen als moedertaal gesproken (2011-census). Noord-Sotho is deel van de Sotho-Tswana talen
  2. Republiek Zuid-Afrika in de elf officiële talen: Republiek van Suid-Afrika (Afrikaans) Riphabliki yeSewula Afrika (Ndebele) IRiphabliki yaseMzantsi Afrika (Xhosa) IRiphabliki yaseNingizimu Afrika (Zulu) Rephaboliki ya Afrika-Borwa (Noord-Sotho) Rephaboliki ya Afrika Borwa (Sesotho) Rephaboliki ya Aforika Borwa (Setswana
  3. Het Tsonga is geen Sotho of Nguni taal, zoals de meeste van de officiële talen in Zuid-Afrika, al heeft het wel invloeden van een aantal Nguni talen. Het Tsonga is nog het meest verwant met een taal die wordt gesproken in Mozambique, Zimbabwe en Swaziland
  4. Noord-Sotho. Terug naar de kaart van Afrika Noord-Sotho - Sepedi - Pedi. Het Noord-Sotho is een Bantoetaal die in Zuid-Afrika gesproken wordt. Het is één van de 11 officiële talen van Zuid-Afrika
  5. 6 6.Sesotho sa Leboa. Sesotho sa Leboa of Noord Sotho is de 4 e meest gesproken taal van Zuid-Afrika, gesproken door 9,1% of 4,6 miljoen mensen van de populatie. Dit is één van de 3 Sotho talen die Zuid-Afrika rijk is
  6. of meer als officieel beschouwd. Engels en Afrikaans (sinds 1925) werden tot die tijd door de overheid beschouwd als de officiële talen en worden ook in het parlement gebruikt. De negen talen worden vaak ingedeeld in vier taalgroepen, de Venda, de Tsonga, de Nguni en de Sotho
  7. Zuid-Afrika kent elf officiële talen. Begin jaren '90 werden alleen het Engels en het Afrikaans officieel erkend. Maar tegenwoordig worden de andere zogeheten Bantoe-talen talen ook bij de staat erkend. De elf officiële talen zijn: Afrikaans, English, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, TshiVenda en Xitsonga

Niet Officiële talen: Naast de bovengenoemde talen worden vaak ook nog andere talen in Zuid Afrika gesproken. Dit zijn onder andere inheemse talen als San, Khoi, Noord-Ndebele, maar ook immigrantentalen als Tamil (24% van de Aziatische bevolking!), Urdu, Hindi, Gujerati, Phuthi, Portugees, Duits en Frans. Grappige woorden Zuid Afrika In Zuid-Afrika heeft men veel officiële talen: Afrikaans, Engels, Ndebele, Noord-Sotho, Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa en Zoeloe. In tegenstelling tot Nederland rijdt men in Zuid-Afrika aan linkerkant van de weg, dit zal even wennen zijn wanneer u een auto huurt De lange kustlijn van Zuid-Afrika bestaat grotendeels uit witte zandstranden. De economie van het land draait grotendeels op de gewonnen delfstoffen zoals goud, diamant, metalen en mineralen. De bevolking is veelal arm en leeft grotendeels van landbouw. Zuid-Afrika heeft daarnaast te kampen met problemen zoals criminaliteit, corruptie en aids Zuid-Afrika heeft 11 officiële talen: Afrikaans, Engels, Ndebele, Northern Sotho, Southern Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa en Zulu. Engels wordt als zakentaal gezien en wordt door de meerderheid van de Zuid-Afrikanen als tweede taal gesproken

Zuid-Afrika - Wikipedi

De 11 officiële talen van Zuid-Afrika - kaapstadmagazine

Lowani Afrika Talencentrum - Noord-Sotho

Video: De 11 officiële talen van Zuid-Afrika Cultuur

Wil je ze echt in het wild zien, moet je ongetwijfeld naar Botswana, maar ook in Zuid-Afrika heb je een paar goede opties. Dicht bij Port Elizabeth ligt Addo Elephant National Park waar de olifanten natuurlijk de hoofdattractie zijn Sinds 1994 zijn er 11 officile talen: Engels, Ndebele, Tswana, Venda, Xhosa, Zoeloe, Tsonga, Swati, Zuid-Sotho, Noord-Sotho en Afrikaans. Afrikaans lijkt In Tanzania en Kenia is het Swahili, naast het Engels, een officile voertaal

Volgens de grondwet kent Zuid-Afrika elf officiële, gelijkwaardige talen, waaronder het Afrikaans en het Engels. De facto is de status van het Engels echter het hoogste Zuid-Afrika heeft elf officiële talen en staat daarmee in de top drie van landen met de meeste talen achter Bolivia en India. De elf talen zijn het Afrikaans, Engels, Zuid-Ndebele, Noord-Sotho, Zuid-Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa en Zoeloe Voor mij is Zuid-Afrika een magisch land. Het land kent vele culturen en 14 officiële talen, maar in de wat meer ontwikkelde gebieden kun je prima terecht met Engels en soms zelfs Nederlands, want de Afrikaans sprekende Zuid-Afrikanen kun je redelijk goed verstaan Ndebele, Noord Sotho, Zuid Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana en Venda zijn de andere officiële talen die elk door meer dan één miljoen mensen worden gesproken. De oorspronkelijke bevolking de San (Bosjesmannen) en de Khoi-Khoi leeft nog steeds in Zuid-Afrika, maar is sterk in de minderheid Zuid-Afrika, officieel de Republiek Zuid-Afrika is een land dat aan de zuidpunt van Afrika ligt. Het land grenst in het noorden aan Namibië, Botswana en Zimbabwe, in het oosten aan Mozambique en Swaziland

Zuid-Afrika is een land in het zuidelijkste stukje van Afrika. Het is één van de rijkste en welvarendste landen van Afrika. Zo'n 75% van de bevolking is gekleurd en ongeveer 25% is blank. Zuid-Afrika heeft veel officiële talen Het land is ongeveer 32 keer zo groot als Nederland en er wonen meer dan 50 miljoen mensen die bij elkaar elf officiële talen spreken: Zulu, Xhosa, Afrikaans, Noord-Sotho, Tswana, Engels, Zuid-Sotho, Tsonga, Swazi, Venda en Zuid-Ndebele In de grondwet van Zuid-Afrika staat ook dat het Khoi, San, Nama en de Zuid-Afrikaanse Gebarentaal worden bevorderd, maar deze talen zijn niet officieel. Andere niet-officiële talen zijn het Duits, Portugees, Frans, Fanagalo, Lobedu, Noord-Ndebele en Phuthi In Zuid-Afrika is Afrikaans een van de 11 officiële talen (vóór 1994 een van de twee officiële talen). en Noord-Sotho. de officiële statistiekendienst.

ZUID-AFRIKA Taal Landenweb

(toponiem: land) land in het zuiden van Afrika met Afrikaans, Engels, Zoeloe, Xhosa, Swazi, Ndebele, Zuid-Sotho, Noord-Sotho, Tswana, Venda, en Tsonga als officiële talen Verwante begrippen Landen in Afrika in het Nederland Tijdens onze wintertijd is het in Zuid-Afrika 1 uur later. Taal Meest gesproken talen: Zoeloe, Xhosa, Afrikaans, Noord-Sotho,­ Tswana­, Engels en Zuid-Sotho (alle officieel). Er zijn 11 officiële talen, ze zijn grondwettelijk aan elkaar gelijkgesteld Je kunt Zuid-Afrika ook per stoomtrein ontdekken. Dit nostalgische vervoermiddel brengt je onder andere naar Kimberly, Victoria Falls en Namibië. Vanuit Kaapstad kunt je per ferry naar Robbeneiland. Taal. Zuid-Afrika kent 11 officiële talen: het Zoeloe, Xhosa, Afrikaans, Noord-Sotho, Tswana, Engels, Zuid-Sotho, Tsonga, Swazi, Venda en Zuid. Zuid-Afrika heeft elf officiële talen, Engels, Afrikaans en negen Bantu talen; Zulu, Xhosa, Tswana, Noord- en Zuid Sotho, Tsonga, Swazi, Venda en Ndebele. Het Engels en Afrikaans worden als geïmporteerde talen gezien maar worden veel als tweede taal gebruikt

Zuid-Afrika kent in totaal 11 officiële talen. Dit zijn Engels, Afrikaans, Ndebele, Xhosa, Zulu, Noord-Sotho, Zuid-Sotho, Tswana, Swati, Venda en Tsonga. De meeste talen hiervan zijn de Bantoe-talen die tegenwoordig door de staat worden erkend Officiële talen van Zuid-Afrika Afrikaans · Engels · Noord-Sotho · Swazi · Tsonga · Tswana · Venda · Xhosa · Zoeloe · Zuid-Ndebele · Zuid-Sotho Nederlands (tot 1983 Zuid-Afrika kent maar liefst elf officiële talen. Naast het Engels en het aan het Nederlands verwante Afrikaans zijn er negen Bantoetalen: Zuid-Ndebele, Noord-Sotho, Zuid-Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa en Zoeloe Meest gesproken talen: Zoeloe, Xhosa, Afrikaans, Noord-Sotho,­ Tswana­, Engels en Zuid-Sotho (alle officieel). Er zijn 11 officiële talen, ze zijn grondwettelijk aan elkaar gelijkgesteld. Engels wordt gesproken door bijna 40% van de blanke bevolking, door bijna alle Indiërs en Aziaten en gebruikt als tweede taal

Talen in Zuid-Afrika - Zuid-Afrika

Zuid Afrika Taal: alles over de talen van Zuid Afrika

Het Noord- & Zuid-Sotho, Tswana, Tsonga, Swazi, Venda en Zuid-Nbele horen bij de officiële talen, maar het Khoi, San, of voor ons meer herkenbare Duits, Italiaans of Portugees niet. Voor wie niet beschikt over een talenknobbel zo groot als een voetbal is er echter goed nieuws Zuid-Afrika heeft in totaal 11 officiële talen, dit zijn het Engels, Afrikaans, Zoeloe, Tswana, Tsonga, Xhosa, Zuid-Sotho, Noord-Sotho, Venda, Swazi en Zuid-Ndebele. Het Zoele en Xhosa zijn hierbij de meest gesproken talen Zuid-Afrika kent 11 officiële talen: Afrikaans, Engels, Ndebele, Noord-Sotho, Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa en Zoeloe. Het Afrikaans is ontwikkeld uit het Nederlands. Paspoort & Visum. U dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort, geldig is tot ten minste dertig (30) dagen na vertrek uit Zuid-Afrika In Zuid-Afrika waren in vroeger tijd alleen het Engels en Afrikaans de officiële talen, maar in middels zijn er 11 talen officieel erkend. Zuid-Afrika is na India het land met de meeste officiële talen

Hoewel het Engels in de overheersende taal voor openbare uitwisselingen en bedrijfsleven in Zuid-Afrika, het land heeft 11 officiële talen, waaronder Afrikaans (een afgeleide van het Nederlands), Ndebele, Noord-Sotho, Sotho, Swazi, Tswana, Tsonga, Venda, Xhosa en Zulu TOEN KWAM SAM elf keer naar ZUID-AFRIKA! Eén Nederlands kinderboek wordt in alle elf officiële Zuid-Afrikaanse talen vertaald, uitgegeven en verspreid onder. Zuid-Afrika ( land ) land in het zuiden van Afrika met Afrikaans , Engels , Zoeloe , Xhosa , Swazi , Ndebele , Zuid-Sotho , Noord-Sotho , Tswana , Venda , en Tsonga als officiële talen Noord-Sotho De taal Noord-Sotho (Sesotho sa Leboa in het Noord-Sotho) is één van de elf officiële landstalen van Zuid-Afrika. Het wordt door ongeveer 4.208.000 mensen als moedertaal gesproken (2001-census). Noord-Sotho is deel van de Sotho-Tswana talen Zuid-Afrika heeft sedert 1994 elf officiële talen, ook in overheidsdiensten. Toch lijkt het erop dat dit regeringsbeleid in de praktijk niet haalbaar is. Vooral overheidsdiensten kiezen meer en meer voor het gebruik van Engels als de belangrijkste taal - en vaak zelfs de enige taal - op hoog niveau

De taal Zuid-Sotho (Sesotho in het Zuid-Sotho) wordt door ongeveer 3.104.000 mensen als moedertaal gesproken (1996-census) in Zuid-Afrika waar dit een officiële taal is. Het is de meest gesproken taal in de provincie Vrijstaat ; het is ook de officiële taal van Lesotho Die bestaan uit Xhosa, Noord-Sotho, Swazi, Venda, Zulu, Zuid-Sotho, Tsonga, Ndebele, Tswana en Zuid-Sotho. De Engelse taal word ook gesproken maar echter is deze taal niet de officiële taal van Zuid-Afrika want dat zijn ze alle 11 Zuid-Afrika kent elf officiële talen. De voertaal van de regering is Engels. Dat wordt ook bijna overal gesproken en gezien als de omgangstaal tussen alle verschillende bevolkingsgroepen. De andere talen zijn Afrikaans, Ndebele, Noordelijk Sotho, Zuidelijk Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, isiXhosa en isiZoeloe In Zuid-Afrika hebben 11 talen een min of meer officiële status. Engels en Afrikaans worden door de overheid beschouwd als de officiële talen en worden ook in het parlement gebruikt. De meest gesproken talen zijn Zoeloe, Xhosa, Afrikaans, Tswana, Noord-Sotho, Engels, Zuid-Sotho en Tsonga

Het telefoonsysteem in Zuid-Afrika is het modernste en best ontwikkelde systeem van heel Afrika. De landcode van Zuid-Afrika is +27. De meeste (middel)grote steden beschikken over internetcafés. veiligheid Ondanks de hoge werkloosheid en de armoede, is Zuid-Afrika over het algemeen veilig voor bezoekers die voorbereid op vakantie te gaan Zuid-Afrika is een land dat aan de zuidpunt van Afrika ligt. Het land grenst in het noorden aan Namibië, Botswana en Zimbabwe, in het oosten aan Mozambique en Swaziland. Zuid_Afrika kent 11 officiële talen, inclusief Afrikaans, Engels, Ndebele, Pedi, Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa en Zulu In Zuid-Afrika zijn ongeveer 11 talen een min of meer officiël . Engels en Afrikaans worden door de overheid beschouwd als de officiële talen, die ook in het parlement gebruikt worden. De meest gesproken talen zijn Zoeloe, Xhosa, Afrikaans, Tswana, Noord-Sotho, Engels, Zuid-Sotho en Tsonga - Tot de jaren negentig waren alleen het Engels en het Afrikaans de twee officiële talen van Zuid-Afrika. Na die tijd werden hier negen nieuwe talen aan toegevoegd, waaronder de Venda en de Sotho. ZELF NAAR Zuid-Afrika Het Afrikaans is ontstaan uit de Nederlandse taal en lijkt hier dan ook nog steeds op. Tegenwoordig kent Zuid-Afrika maar liefst elf officiële talen. (Alleen India kent meerdere officiële talen!) De elf talen zijn Engels, Afrikaans, Zulu, Swazi, Ndebele, Noord-Sotho, Zuid-Sotho, Tsonga, Tswana, Venda en Xhosa

Zuid-Afrika reizen en vakanties op maat Evaneo

De officiële talen van Zuid-Afrika zijn: Afrikaans, Zoelloe, Xhosa, Engels, tswana, Sotho, Zuid-Sotho, Swazi, Zuid-ndebele, Venda en Tsonga. Zoelloe is de taal die het meest wordt gesproken in Zuid-Afrika Zie ook: Nederlands taalgebied Indo-Europees Nederlands: Nederlandse creoolse talen: Van VOC Tussenstation (1652) tot en met de Republiek Zuid-Afrika (heden) Het Afrikaans is een West-Germaanse taal die hoofdzakelijk in Zuid-Afrika en Namibië wordt gesproken De officiële taal van Zuid-Afrika is Afrikaans, Engels, Ndebele, Noord-Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zoeloe, Zuid-Sotho. De hoofdstad van Zuid-Afrika is Pretoria. Zuid-Afrika is een Unitaire grondwettelijke parlementaire republiek Zuid-Afrika kent 11 officiële talen: het Zoeloe, Xhosa, Afrikaans, Noord-Sotho, Tswana, Engels, Zuid-Sotho, Tsonga, Swazi, Venda en Zuid-Ndebele. Niet-officiële talen zijn het Duits, Portugees, Frans, Fanagalo, Lobedo, Noord-Ndebele en Phuthi. Talen die niet officieel zijn maar wel bevorderd worden zijn Khoi, San, Nama en de Zuid-Afrikaanse.

Video: Zuid-Afrika - GZ

Cultuur - Zuid-Afrika Specialis

Zuid-Afrika 11 officiële talen heeft? Dat is het officiële wereldrecord! Namelijk Afrikaans, Engels, Zuid-Ndebele, Noord-Sotho, Zuid-Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa en Zoeloe De talen in Zuid-Afrika. Begin jaren 90 waren er slecht twee talen die officieel erkend werden in Zuid-Afrika, dat waren het Engels en Afrikaans. Tegenwoordig worden ook de andere zogeheten Bantoe-talen erkend en zijn er nu 11 officiële talen; Afrikaans, Engels, Ndebele, Xhosa, Zulu, Noord-Sotho, Zuid-Sotho, Tswana, Swati, Venda en Tsonga

Zuid-Afrika heeft elf officiële talen: Afrikaans, Engels, Ndebele, Noord-Sotho, Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa en Zoeloe. Beste reistijd Zuid-Afrika De beste reistijd voor het zuidwesten van Zuid-Afrika (waaronder Kaapstad) is tussen oktober en maart Het is een beetje zoals bij ons: wij spreken Nederlands en nog een dialect. Alleen worden onze dialecten niet gezien als een officiële taal en dat is hier in Zuid-Afrika wel het geval. Hieronder vind je een lijstje met alle officiële talen: - Afrikaans - Engels - Zuid-Ndebele - Noord-Sotho - Zuid-Sotho - Swazi - Tsonga - Tswana - Venda.

Stage Zuid-Afrika: Zuid-Afrika - has940531541

Zuid-Afrika kent 11 officiële talen: Afrikaans, Engels, Ndebele, Noord-Sotho, Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa en Zoeloe. Hierdoor zijn veel gesprekken die wij voeren met mensen voor wie Engels de 2 e ,3 e ,4 e of 5 e taal is, erg eenvoudig Zuid-Afrika heeft met dit aantal talen na India het meeste officiële talen. De officiële talen zijn de volgende: Zoeloe, Xhosa, Afrikaans, Noord-Sotho, Tswana, Engels, Zuid-Sotho, Tsonga, Swazi, Venda, Zuid-Ndebele Zuid-Afrika kent elf officiële talen en daarnaast nog verschillende talen die wel door de grondwet worden erkend, maar geen officiële status hebben. De negen zwarte talen vallen uiteen in twee hoofdgroepen: de Nguni talen (Zulu, Xhosa, Swati & Ndebele) en de Sotho (Twana, Pedi & Sotho) talen In Zuid-Afrika wonen veel verschillende bevolkingsgroepen met ieder hun eigen taal. Zuid-Afrika kent elf officiële talen: Afrikaans, Engels, Ndebele, Xhosa, Zulu, Noord-Sotho, Zuid-Sotho, Tswana, Swati, Venda en Tsonga. Alle belangrijke informatie wordt tweetalig, in het Engels en Afrikaans, opgesteld

Op safari in het Krugerpark - NOZ

Zuid-Afrika tegen Noord-Afrika De over de hele bevolking in deze regio is erg arm en het gebied voert een aantal etnische groepen en talen. Wat de officiële. Met tweeduizend verschillende talen behoort Afrika tot de meest taalrijke regio's van de wereld. Onder die pakweg tweeduizend talen zijn een paar wereldtalen met miljoenen sprekers, zoals het Hausa en het Fulani in West-Afrika, het Swahili in Oost-Afrika en het Arabisch in Noord-Afrika

Zuid-Afrika - Zuid-Afrika Specialis

Zuid Afrika reis informatie. home ; About ; Blog . Trends 2019 ; Duurzaam reize Zo stelde de Zuid-Afrikaanse regering in juni van vorig jaar voor dat kinderen in het lagere en middelbare onderwijs niet langer in twee talen maar in drie talen moeten les krijgen. En ook de banden tussen Zuid-Afrika en de Lage Landen, waar de taal zijn oorsprong vindt, worden weer aangehaald De bevolking in Zuid-Afrika is multicultureel. Er zijn veel verschillende soorten bevolkingsgroepen en etnische groepen te vinden. Mede daarom kent Zuid-Afrika ook veel verschillende officiële talen. Naast Afrikaans Engels en Zoeloe zijn er nog Xhosa, Swazi, Ndebele Noord- Sotho, Zuid-Sotho, Tswana, Venda en Tsonga Deze categorie is een hoofdcategorie. Zoveel mogelijk afbeeldingen zouden verplaatst moeten worden naar de juiste subcategorie. Indien je een bestand hebt gecreëerd en/of geüpload hebt of als je weet waarover de inhoud gaat van een mediabestand in deze categorie, plaats dan dit bestand in de juiste subcategorie door het veranderen van de categorie Afrikaans (verwant aan het Nederlands) en Engels zijn belangrijke officiële talen. Verder zijn er negen Bantoetalen met een officiële status: Zulu, Xhosa, Tswana, Noord-Sotho, Zuid-Sotho, Tsonga, Ndebele, Swazi en Venda (Wesselink, 2010)

Wat voor taal wordt er gesproken in Lesotho? In Lesotho spreekt men Zuid-Sotho en Engels. Dat zijn ook de twee officiële talen. Engels is vooral gangbaar in de steden. In het zeer bijzondere geval dat jij de Sotho taal beheerst, kun je door het hele land goed terecht Noord-Sotho. taal gesproken door 3 709 717 mensen in Zuid-Afrika en Botswana de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal en in de officiële talen. Niet-officiële talen zijn het Duits, Portugees, Frans, Fanagalo, Lobedo, Noord-Ndebele en Phuthi. Talen die niet officieel zijn maar wel bevorderd worden zijn Khoi, San, Nama en de Zuid-Afrikaanse Gebarentaal •Officiële naam: Republiek Zuid -Afrika - Inheemse Afrikaanse talen Studiereis Zuid -Afrika 2009. Afrikaans •17 de •Noord-Sotho •Zuid-Sotho

Zuid-Afrika taal - Afrika

Op het biljet de talen; Engels, Zuid-Sotho en Zoeloe. De biljetten zijn verder versierd met traditionele weefpatronen van kleding en afbeeldingen van grottekeningen van de San, mensen en dieren. Zie vervolg: ZUID-AFRIKA RONDREIS De 11 officiële talen in Zuid-Afrika zijn Engels, Afrikaans, Zulu, Xhosa, Tswana, Noord-Sotho, Zuid-Sotho, Tsonga, Swazi, Ndebele en Venda. Engels is echter de gangbare taal. Inchecken U kunt meestal inchecken tussen 14.00 en 18.00 uur en indien u pas na 18.00 uur ergens aankomt, dient u zelf het hotel hiervan op de hoogte te brengen Vier van de 11 officiële talen in Zuid-Afrika zijn Nguni talen, namelijk : Swati, Xhosa, Zulu en Ndebele. Zulu crafters zullen kunstwerkjes en artefacten steeds met de rechterhand overhandigen, zodat u er zeker van kan zijn dat u niets van hen heeft te vrezen Er worden elf officiële talen gesproken in Zuid-Afrika, te weten: Engels, Afrikaans en negen etnische [ Zulu-Xhosa-Pedi-Tswana-Sotho-Tsongo-Swati-Venda-Ndebele ] waarvan Zulu en Xhosa het meest worden gesproken Terwijl de Northern versie kan worden gezegd vele trekken van Zulu te hebben aangenomen, waardoor het beter op een continuüm die taal kunnen Snskriet worden gezegd nauwer verwant liggen aan de verschillende talen van de Sotho-Tswana groep, zoals Sotho of Lozi. Snskriet is één van de 11 officiële talen van Zuid-Afrika

Zuid Afrika - VoyagerInf

In Zuid-Afrika worden zeer veel verschillende talen gespoken waarvan er elf officieel zijn. Twee talen zijn van Germaanse oorsprong, Engels en Afrikaans (nauw verwant aan het Nederlands), en de andere zijn Bantoe-talen: Zoeloe, Xhosa, Noord-Sotho, Tswana, Zuid-Sotho, Tsonga, Swazi, Venda en Zuid-Ndebele Encuentra Taal in Zuid-Afrika: Afrikaans, Engels, Xhosa, Angelsaksisch, Nederlands in Zuid-Afrika, Erkenning van Nederlands in Zuid-Afrika de Bron: Wikipedia (ISBN: 9781232580430) en Amazon. Envíos gratis a partir de 19€

Video: Taalverwarring in Zuid-Afrika - braaiverhale

Populair: