Startpagina

Organisaties tegen pesten

Kies Kleur Tegen Pesten

Dat weet ons team van stichting Omgaan met Pesten als geen ander. Ook de aankomende week tegen pesten zetten wij ons weer in om scholen en andere organisaties te voorzien van een lespakket dat zij in combinatie met de videoclip #proudtobeme kunnen inzetten om te werken aan bewustwording en het voorkomen en aanpakken van pesten Ontvang 1 x per maand een dosis inspiratie voor een positieve sfeer in de klas in je mailbox. Tips, ideeën, filmpjes en (les)suggesties om pesten tegen te gaan en inspiratie in bredere zin; die aanzet tot nadenken, die ontroert of waar je om moet lachen Door gebruik te maken van de wegwijzer vind je op provinciaal niveau, in een hand omdraai het meest actuele aanbod aan interventies en organisaties in Nederland op het gebied van pesten. Stichting Pesten vindt het belangrijk dat ieder probleem op zichzelf staat en daarom verdient het zijn eigen aanpak Er zijn heel wat andere personen of organisaties die kunnen helpen: www.awel.be of www.tele-onthaal.be - Een luisterend oor voor kinderen en jongeren die hun verhaal liever anoniem kwijt willen, via telefoon of chat. Bij ernstige feiten stap je het best naar de lokale politie. www.tumult.be - Bundelt educatief materiaal rond pesten Wat houdt het lieveheersbeestje nou eigenlijk precies in bij het pesten? Het lieveheersbeestje staat als symbool tegen het pesten, maar ook tegen zinloos geweld. Vaak zie je daarom ook op scholen stoeptegels, met daarop afgebeeld een lieveheersbeestje. Het lieveheersbeestje staat namelijk voor liefde en geluk

Stichting Aandacht voor Pesten

Verschillende Barneveldse personen en organisaties maken zich sterk tegen pesten Seksuele voorlichting, grensoverschrijdend gedrag voorkomen, teambuilding, met groepen werken, pesten en weerbaarheid, identiteitsontwikkeling, zingeving, jongerenparticipatie, peer-to-peer projecten met jongeren. Pimento staat je bij met expertise, raad en daad

Anti Pest Club is een Nederlands televisieprogramma dat wordt uitgezonden door de EO op Zapp, NPO 3.Het programma draait om basisscholieren die gepest worden. Het wordt jaarlijks uitgezonden ter gelegenheid van de Week tegen Pesten Stichting Stop Pesten Nu zet zich in om pesten te stoppen. Hierbij richten wij ons vooral op voorlichting en preventie van pesten en cyberpesten, dit verzorgen wij op: op scholen, sportclubs, op het werk en in bejaardentehuizen. Pestgedrag stoppen, begint bij jezelf Veel organisaties zijn actief in de Week Tegen Pesten. Daar zijn we ontzettend blij mee. Zo blijft er groeiende aandacht voor pesten. En dat is nodig om pesten aan te pakken. Ieder jaar werken we samen met diverse partners om de Week Tegen Pesten tot een succes te maken. In 2018 zijn dat

Zij spant zich in om enerzijds pesten te voorkomen (preventief) en anderzijds om pesten op te lossen (curatief), of de gevolgen daarvan te beperken. Stichting Omgaan met Pesten wil individuen en organisaties helpen pesten tegen te gaan en richt zich op alle facetten van het pestprobleem In de Week tegen Pesten zie je in de Anti Pest Club het verhaal van George. In de Week tegen Pesten zie je in de Anti Pest Club het verhaal van George Pesten op school en ouders. Bureau Horizon heeft een groot aanbod aan ouderavonden. Pesten, cyberpesten en andere actuele jongeren-problemen worden met ouders door middel van interactief theater op indrukwekkende wijze inzichtelijk gemaakt, besproken en aangepakt. Pesten op school en leerkrachte Ook een gebrek aan een gekend beleid tegen pesten en. steld in twee zeer grote organisaties uit de ter-tiaire en quartaire sector met meer dan 15.000. werknemers. Tabel 1 toont een overzicht va

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten verzamelt individuen en organisaties die pesten willen voorkomen en aanpakken. Het verbindt partners van verschillende sectoren zoals het jeugdwerk en het onderwijsveld. De partners van het netwerk zijn Cyberpesten is een vorm van pesten waarbij pesters herhaaldelijk gebruik maken van elektronische media zoals internet of mobiele telefonie om iemand kwetsend materiaal toe te zenden of door kwetsende dingen over iemand te verspreiden met de bedoeling op die manier macht over de persoon uit te oefenen School Zonder Pesten vzw is een niet gesubsidieerde non-profit organisatie met een aanbod in Nederlandstalig en Franstalig België. Vermits basisscholen voor extra educatieve projecten bijzonder weinig middelen hebben, bieden wij onze voorstellingen en materialen aan tegen zeer lage tarieven

thema's - ICE

  1. Als men echter kijkt naar oplossingen om pesten tegen te gaan zijn er grote verschillen. Het onderwijs is hier veel meer mee bezig dan het bedrijfsleven. Pesten is geaccepteerd, ongeveer 1 op de 10 zegt wel eens gepest te zijn op het werk. Hierbij is er geen verschil tussen mannen en vrouwen, maar vrouwen melden het wel vaker
  2. Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten is een vrijwillig samenwerkingsverband van organisaties, verenigingen en individuen die expertise hebben met betrekking tot het pestthema en die de keuze maken om op dit specifieke terrein de krachten te bundelen en een gezamenlijke koers te varen
  3. Pesten vindt plaats overal waar mensen zijn, zoals: op het schoolplein, op straat, op het sportveld en op de werkvloer. Verrassend genoeg is uit onderzoek gebleken dat zelfs in woonzorgcentra met grote regelmaat gepest wordt (1 op de 5 ouderen wordt gepest). Pesten heeft een enorme impact op het leven van iemand die gepest wordt
  4. Als je als werknemer gepest wordt of je ziet dat een collega gepest wordt, dan kan je het lastig vinden om daar iets aan te doen. Gelukkig zijn er binnen de meeste organisaties voldoende mogelijkheden om pesten op de werkvloer aan de kaak te stellen
  5. Bij Pestweb kun je je verhaal kwijt als je te maken hebt met pesten. Wij helpen je met tips en advies om het pesten te stoppen. Op deze website vertellen we je daar meer over
  6. Het is heel makkelijk om pesten te zien als iets waar je zo snel mogelijk vanaf moet; pesten maakt immers slachtoffers. Ook in organisaties komt pesten voor. Soms zien wij als buitenstaander dat er gepest wordt, zonder dat iemand er in de organisatie zich bewust van lijkt te zijn

Leg uit wat het pesten met je doet en vraag de ander hier mee op te houden. Verzamel eventueel bewijzen van het pestgedrag, zoals e-mails of sociale media berichten, waarmee je kunt aantonen wat er speelt. Op die manier is het niet alleen jouw woord tegen het woord van de ander Pagina 1 van circa resultaten voor organisaties tegen pesten - 0.243 sec Verwarring, wanbeleid, verhuftering, cynisme, apathie, botte weerstand, geroddel, pesten Veel organisaties lijden hieronder. Wat zijn de bronnen van deze narigheid en wat is er aan te doen! Soms sluipen deze verschijnselen ongemerkt de organisatie in en wat dan? Soms wordt de 'rot' wel.

Bureaus en instellingen Pesten

Dit blog gaat juist over de kenmerken van organisaties waar pestgedrag vaker voorkomt. Onderzoek is niet altijd eenduidig, maar toch biedt het wel een aantal inzichten die wellicht nuttig kunnen zijn om pesten in organisaties tegen te gaan en liever nog, te voorkomen. N iet in alle organisaties is de kans dat er gepest wordt even groot. Zoals. Tijdens de Week tegen Pesten zullen ook in 2019 vier stippen op de hand geplaatst worden. De STIP IT-actie van Ketnet was vorig jaar al een groot succes. Toen plaatsten ook een boel BV's een foto van hun hand met de vier stippen online, en de clip van de move tegen pesten werd de populairste Youtube-video van 2018 in ons land Sportieve week tegen Pesten: Stip it, doe de moove, of speel het themaspel. 13/02/2019. Maak je gemeente ethiek in de sport-proof! 07/02/2019 Pesten op school. Het komt helaas nog vaak en veel voor. Dat vinden wij jammer en vooral onnodig. Een Challenge Day kan het pesten op school veranderen. Met plezier komen wij bij jou op school langs om met z'n allen een hele leuke dag tegemoet te gaan. Waar het vaak mis gaat is elkaar niet goed kennen of begrijpen. Wat weet je nou echt van. Voor bijna iedereen die met pesten in aanraking komt, jong én oud, vormt dit een groot probleem en is het vaak een taboe. Men voelt zich beschaamd, niet gehoord en alleen. Wij bieden hulp aan het het onderwijs, de werkvloer, (woon)zorgcentra) en overige instellingen om pestgedrag op een laagdrempelig en positieve manier aan te pakken

1 jongere op de 5 is het slachtoffer van pesterijen. Dat pesten kent veel vormen: verbaal of fysiek, in levenden lijve of online In deze reeks krijg je getuigenissen van leraren, ouders, slachtoffers en daders. Daarnaast geven we je tips over hoe je pesten kan aanpakken vzw Zinloos Geweld werd in 2006 opgericht als een pluralistische niet-gesubsidieerde non-profitorganisatie. Het stelt zich tot doel om via positief-creatieve preventieprojecten pesten en geweld, verzuring en onverschilligheid in onze maatschappij te helpen voorkomen en verminderenen positief gedrag te stimuleren De belangrijkste rol hierin is weg- gelegd voor een gebrek aan sociale steun van de collega's, veel rolconflict, vele conflicten in het team en een weinig werknemersgerichte organisatiecultuur. Ook een gebrek aan een gekend beleid tegen pesten en een hoge baanonzekerheid gaan gepaard met de pesterijen

Ontdek alles over de Week tegen pesten! 0 Superveel smoelen tegen pesten op de dansschool! Charlotte trekt samen met de Ketnetters een smoel tegen pesten

Voor de nominaties voor de prijs van 1 september 2014 kunnen tot 30 juni 2014 namen van personen, organisaties of instellingen, doorgestuurd worden die in aanmerking kunnen komen. Een korte motivatie wordt daarbij op prijs gesteld. Het APT dankt u voor uw reactie op deze oproep Doe mee aan de jaarlijkse Week Tegen Pesten; Uit onderzoek blijkt dat pesten in het basisonderwijs goed tegen gegaan kan worden met de juiste inzet van anti-pestprogramma's. Het tegengaan van pesten op het voortgezet onderwijs is complexer door onder andere de mate waarin pesten buiten bereik van leerkrachten via sociale media plaatsvindt

Video: Organisaties Tegen Pesten - Vinden

HOE GAAT DE MEDIA HIEROP IN EN ZIJN ER OOKORGANISATIES TEGEN PESTEN? De media gaat niet erg op het pesten in. Er wordt weinig aandacht aan het onderwerp besteed dat komt mede doordat er geen oplossing voor is. Ook halen de meeste acties niets uit. Er zijn wel redelijk wat organisaties tegen het pesten omdat het een groot probleem is Ook een gebrek aan een gekend beleid tegen pesten en regels binnen dergelijke organisaties, die onder Pesten op het werk. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2007-23,. Hoe kunnen organisaties zich wapenen tegen pesten? Welke invloed heeft de bedrijfscultuur op pesten op het werk? Kom alles te weten over de feiten, de cijfers, de voorbeelden, de oorzaken en de gevolgen van pesten tijdens het congres over pesten op de werkvloer op 29 januari In de wegwijzer staat per programma aangegeven welke werkzame delen hierin zijn, op welk moment u het kunt inzetten en of het programma bedoeld is voor het werken met individuele leerlingen, een klas of de hele school. Zo kiest u een programma dat aansluit op wat de school al doet om pesten tegen te gaan Howest ontwikkelde in opdracht van de stad Kortrijk en met centen van het departement Onderwijs een serious game voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. Dit spel is onderdeel van een lessenpakket dat de school aanzet om een traject tegen pesten te doorlopen. Het lessenpakket werkt rond een positief school- en klasklimaat en een veilige schoolomgeving

Verzameling met tips en suggesties van Stichting Stop Pesten Nu www.stoppestennu.nl gericht op Pesten en Digitaal Pesten o.a. op te doen de Landelijke Dag tegen Pesten 19 april en de Week tegen Pesten (jaarlijks 4e week van september) e-mail: redactie@stoppestennu.nl of bel: 084-0035994 - Foundation Stop Bullying Now #StopPestenNu Collection with tips and suggestions with activities. Meldpunt Pesten is een site speciaal voor kinderen om samen over pesten te praten waardoor ze niet meer het gevoel hebben alleen te staan. EJV tegen pesten. 2:25. In de eerste vier blogs in deze serie over pestproblematiek op de werkvloer heb ik uiteengezet waarom pesten een probleem is, welke gevolgen de slachtoffers ondervinden, onder welke omstandigheden pesten in organisaties gedijt en welke gevolgen pesten voor organisaties heeft. Onpolitiek gezegd is dat allemaal niet misselijk Pesten lijkt een moeilijk en veelomvattend probleem. Het is echter minder moeilijk aan te pakken dan wordt gedacht. In de eerste plaats is het daarbij van belang dat pesten ook als probleem wordt gezien door het slachtoffer, de pester, de zwijgende middengroep, de ouders en de leerkrachten 6 TOP-acties Zin om meteen aan de slag te gaan? Ontdek de 6 TOP-acties om werk te maken van pestvrije sportclub! Elke actie wordt ondersteund door hapklare instrumenten zoals een checklist voor sportbegeleiders, originele groepsverdelers, een stappenplan voor het opstellen van een gedragscode, een aanpak voor het omgaan met pestgevallen, en nog veel meer

Organisaties pleiten voor hardere campagnes tegen pesten

Pesten op de werkvloer is helaas een nog veel voorkomend en steeds terugkerend probleem. Jaarlijks wordt ruim een half miljoen werknemers gepest. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet moeten werkgevers zich actief inzetten om dit tegen te gaan. Het ministerie van SZW wil organisaties hier een handje bij helpen. Zij doen dit in samenwerking met TNO Margo Henderson, Omgaan met pesten (SWP 2013) Met de achtergrondinformatie, heldere casussen, suggesties en aanbevelingen om te handelen voor ouders, leerkrachten en schoolleiding moet het mogelijk zijn dat meer mensen opstaan tegen pesten De Week Tegen pesten leert de leerlingen om te gaan met pestgedrag van medegenootjes, maar ook aan leraren wordt informatie verleend over hun rol daarin. Voor de leerkracht. Tijdens de Week Tegen Pesten maken leraren een test die vanaf 19 september te vinden is op www.weektegenpesten.com om erachter te komen wat hun leraarstijl is. Op basis van. Op alle plaatsen waar groepen kinderen bij elkaar komen, wordt wel eens gepest. Om pesten tegen te gaan kunnen scholen een donatie aanvragen tot maximaal € 2.500,-. Voor organisaties in het vrijetijdsdomein zijn er workshops over het voorkomen en aanpakken van pesten Zo denken veel werkgevers dat pesten bij hun niet voorkomt, of ze vinden dat hun medewerkers gewoon tegen een geintje moeten kunnen. Maar wat voor de één grappig is, kan voor de ander pijnlijk zijn. Leidinggevenden en collega's moeten pesten herkennen, kunnen voorkomen en ingrijpen als er toch gepest wordt op het werk

Als u te maken heeft met pesten op het werk, dan gaat het niet om een eenmalige vervelende grap. Of een opmerking door een collega. Pesten gebeurt vaker en over een langere tijd. Uw werkgever kan verschillende maatregelen treffen om pesten op het werk zo veel mogelijk tegen te gaan. Ook kunt u zelf. Indirect pesten is dus pesten als anderen het niet kunnen zien. Men zegt dat meisjes vaker indirect pesten dan jongens. Jongens gaan sneller over tot geweld zoals slaan en schoppen (direct pesten). Tegenwoordig kun je ook gepest worden via de computer of mobiele telefoon. Deze vorm van pesten heet cyberpesten. Vaak worden er dan zieke. Er is altijd iemand bij wie je terecht kan voor hulp als je te maken krijgt met pesten. Maar dan moet je het wel eerst vertellen. Kies een volwassene die jij vertrouwt en met wie je durft te praten. Familie of bekenden Je kunt bijvoorbeeld terecht bij je ouders, de ouders van een vriend of vriendin, een buurvrouw, een oom of tante

Video: Stop Pesten N

Maakt sterker tegen pesten - Homepage - Omgaanmetpesten

Organisaties die meedoen aan de pilot krijgen een op maat gemaakte aanpak tegen pesten op de werkvloer. De methode is ontwikkeld door experts en is wetenschappelijk onderbouwd. Is deze effectief, dan kan hij ook bij andere organisaties worden gebruikt. Schakel OR in bij pilot interventie pesten Hun werkwijze is gericht op het aanbieden van praktische mogelijkheden aan slachtoffers om pesten tegen te gaan en/of te stoppen. Honderden kinderen en tientallen organisaties zijn inmiddels door hen geholpen Ook het spel Pesten is op verschillende manieren en in verschillende landen tot een algemeen toegankelijk en gangbaar kaartspel gekomen. Zeker als het gaat om kaarten met kinderen is pesten een leuke eerste spel om te oefenen. Maar Pesten is in alle leeftijden leuk om te doen Pesten is namelijk een onrechtmatige daad want het maakt inbreuk op iemands rechten. Behalve dit is het ook in strijd met de in het algemeen verkeer geldende opvattingen. Pesten wordt beschouwd als een conflict, als niet aardig zijn tegen elkaar. Maar wat er werkelijk aan de hand is dat is dat kinderen groot.

Homepage - Week tegen pesten

Er zijn veel organisaties die opkomen voor de rechten van kinderen. Ook zijn er verschillende websites waar je informatie kan vinden over kinderrechten. Hieronder hebben we een groot aantal van deze kinderrechtenorganisaties op een rij gezet. Ze zijn onderverdeeld op het onderwerp waarop ze werkzaam zijn. Algemeen. Bernard van Leer Foundatio Alle theorieën ten spijt, het pesten blijkt in de praktijk. Belangrijk is in geval van pesten geen partij te kiezen voor het slachtoffer en tegen de pester, maar verder te kijken naar de dieperliggende oorzaken van het gedrag

Wegwijzer « Pesten

Als pesten een manier is om je goed te voelen in de groep, om je imago te behouden, is het niet eenvoudig om hiermee te stoppen. Nochtans kan je het pesten laten zonder dat je daarom zelf gepest wordt of je coolheidsfactor gaat verliezen. Kijk eens naar de tips op deze websites. - Denk na over de gevolgen. - Pesten kan je slachtoffer echt raken Zo kunnen ze voorkomen en ingrijpen als er gepest wordt op het werk. De campagne tegen pesten van de overheid zal zich daarom richten op het herkennen van pesten en wat je er aan kunt doen, als gepeste maar ook als collega. Daarnaast gaat de Inspectie SZW controlerend optreden bij organisaties over pesten op het werk De campagnes tegen pesten moeten dringend harder en choquerender, zo bepleiten de organisaties tegen pesten en campagnemakers. 'Gewoon zeggen 'het is niet cool om te pesten' en daar een dansje.

Waar kan ik terecht bij pesten? - Klass

Helaas komt het soms voor dat u op school geconfronteerd wordt met fysiek of verbaal geweld, pesten of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Pestgedrag kan zich voordoen binnen of buiten de schoolmuren. Het kan voorkomen tussen leerlingen onderling, maar ook het personeel van de school kan betrokken zijn School Zonder Pesten vzw biedt kinderen en leerkrachten in het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs drie interactieve schoolvoorstellingen en een ruim aanbod aan educatief materiaal. We reiken handvatten aan om in groep stil te staan bij 'leuke en minder leuke gevoelens', 'omgaan met elkaar', 'pesten op school' Als je ziet dat iemand gepest wordt moet je niet alleen maar toekijken, want dat is ook pesten ! Wie kan jou he lpen tegen pesten? Pesten stoppen kan niet zomaar, natuurlijk kan je er wel iets aan doen, het belangrijkste is dat je er met iemand over kan praten bijvoorbeeld je ouders, vrienden en/of school. Pesten kan je nooit in je eentje oplossen Wat moet je doen om pestgedrag te voorkomen en te beperken. Kort samengevat moet je een beleid voeren en dus gerichte maatregelen te nemen tegen pesten. Maatregelen die je als werkgever tegen pesten kan nemen - 5 tips. Stel een duidelijk beleid op. Eventueel in samenwerking met de OR

Trainingsbureau Pesten Preventie Wij helpen organisaties met het creëren van een positieve werkomgeving Trainingsbureau PP zet zich in om een negatieve bedrijfscultuur tegen te gaan De meeste landen, waaronder Nederland, kennen geen wetten tegen pesten. Meestal wordt ervan uitgegaan dat de lichtere gevallen binnenskamers kunnen worden opgelost. Een school kan bijvoorbeeld een (voorlichtings)programma tegen pesten beginnen, of de pesters straffen of overplaatsen naar een andere klas De organisaties tegen pesten vinden in de eerste plaats dat er veel hardere, confronterende campagnes moeten komen. De nieuwe 'Move tegen Pesten' van Ketnet vinden ze te soft en zelfs ronduit. s. Er zijn voldoende tussentitels zoals: inleiding, wat is pesten, wat is kindermishandeling, uitingsvormen van pesten, oorzaken van pesten, gevolgen van pesten, psychologisch mechanismen bij pesten, overeenkomsten tussen pesten en kindermishandeling, waarom is pesten kindermishandeling en als laatste tussentitel een conclusie over de tekst Pesten op het werk kent echter vaak een grijs gebied: wat voor de een oprecht een grapje is kan voor de ander de druppel blijken. In beleid tegen pesten moet daarom ook ruimte zijn voor het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag en maatwerk. Hiervoor is het creëren van een veilige cultuur noodzakelijk

Les suggesties voor Week tegen Pesten van Stop Pesten Nu. De komende twee weken voegen wij elke dag op de website van Stichting Stop Pesten Nu tips en suggesties toe als Les idee tegen pesten, kijk hier rechts in het navigatie menu voor nog veel meer tip Klas in Brussel helpt jou om locaties, organisaties of activiteiten in je buurt te ontdekken én te delen met anderen. Lentekriebels. Week tegen pesten. 18/02/2019

Lieveheersbeestje - symbool tegen het pesten - Stop het

Pesten op school blijft een probleem en dat los je niet op met eenmalige acties. Een schoolbrede aanpak is wel effectief. Hier vind je heel wat inspiratie en achtergrond om aan de slag te gaan rond het thema 'pesten' home / training coaching vraagbaak / negativiteit weerstanden team organisatie / macht manipulatie organisaties / mobbing pesten intriges. Pesten, mobbing en intriges op het werk. Pesten, mobbing en intriges op het werk komt nog steeds voor. Pesten kan overal voorkomen. U kunt daarvan de dupe worden of behoorlijk van slag raken tegen mekaar geduwd. () Toen de juf kwam aangelopen was Rik er als de kippen bij om te zeggen dat die twee tegen mekaar waren gelopen en dat het vooral de schuld was van Casper wantdie kijkt tijdens het spel nooit uit zijn doppen. Casper houdt aan het voorval een enorme buil over. Wanneer de jongen thuiskomt van school zien zijn ouders. Maar er bestaan verschillende manieren om pesten op de werkvloer aan te pakken. Samen met negen experts heeft Lengersdorf in dit artikel 25 tips uitgewerkt om pesten op het werk aan te pakken. 3 situaties. De manieren om pesten op de werkvloer tegen te gaan zijn onderverdeeld in drie situaties waarin u met pesten te maken kunt krijgen: Ik word.

Campagnefilm Samen Sterk Tegen Pesten - YouTub

Pesten komt in alle culturen vormen, door zowel kinderen als volwassenen. Pesten kan verbaal, fysiek en elektronisch (cyberpesten ofwel digitaal pesten) geschieden, door één persoon of door een groep mensen. Pesten komt veel voor. Niets voor niets is er een dag tegen het pesten in het leven geroepen De campagnes tegen pesten moeten dringend harder en choquerender, zo bepleiten de organisaties tegen pesten en campagnemakers in Het Laatste Nieuws. Hun 14 februari 2014 06:1 In het Netwerk tegen Armoede werken 55 verenigingen in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal

Pimento - Aanbod scholen, jeugdwerk, welzijn, bijzondere

- Welke vormen van pesten komt u tegen binnen uw werkzaamheden? Ik denk dan aan verschillende vormen als individu - individu, pesten binnen een groep, pesten vanuit leidinggevenden, institutioneel pesten (pesten als element in de managementstijl), maar misschien maakt u op andere manieren onderscheid School Zonder Pesten vzw biedt kinderen en leerkrachten in het basisonderwijs interactieve schoolvoorstellingen en educatief materiaal om in groep stil te staan bij leuke en minder leuke gevoelens, omgaan met elkaar en het voorkomen van pestgedrag Op een website van één van de organisaties die werk maken van anti pestgedrag lees ik dat De Nederlandse week tegen het pesten met ingang van 2014 elk jaar gehouden zal worden aan het begin van het schooljaar, in de vierde week van september. En dat dit is afgesproken door de organisaties die aan de basis staan van de week tegen het pesten Op onze school voeren we een actief beleid tegen pesten. Hoe we dat doen, leest u in het volgende stukje. Elk schooljaar beginnen we met het werken aan een goede en veilige sfeer in iedere groep. We vinden vertrouwen in elkaar en in de leerkracht bevorderen van essentieel belang Het accent ligt vaak op pesten op school en ik denk dat daar veel winst gehaald kan worden door leerlingen meer dialoog aan te bieden. Een mooi voorbeeld. Een paar maanden mocht ik een klein aandeel leveren in een dialoogontmoeting in Deventer met het motto Deventer zegt nee tegen pesten

De regering kan wel van alles organiseren, maar het zijn de jongeren zelf die het voortouw tegen pesten moeten nemen. Als jongeren met zijn allen zeggen dat pesten niet acceptabel is, heeft dat veel meer zeggingskracht dan allerlei organisaties en overheidscampagnes toenemende digitalisering zijn ook de manieren om te pesten toegenomen. Tegen cyberpesten is nog geen nationaal beleid voor scholen om cyberpesten aan te pakken. Mijn onderzoek op het gebied van cyberpesten gaat over de preventie- en interventie strategieën van leraren op verschillende middelbare scholen in Oost-Nederland Gebeurt dat als groep steeds tegen dezelfde leerling? Herhaalt het gedrag zich? Dan spreken we over pesten. Zeker als het pestgedrag doorgaat nadat het slachtoffer of de leraar duidelijk vragen om te stoppen. Pesters ontkennen vaak of schuiven de schuld door. Geen schuld. Gie Deboutte: Veel scholen pakken pesten aan met de No Blame. De campagnes tegen pesten moeten dringend harder en choquerender, zo bepleiten de organisaties tegen pesten en campagnemakers in Het Laatste Nieuws. Hun vraag komt er nadat een 14-jarige jongen. Veel bedrijven en organisaties hebben niets geregeld om pesten tegen te gaan, zegt Willemse. 'Slechts de helft van alle bedrijven heeft een beleid. Veel personeel is daarvan de dupe; zij staan in. De laatste jaren zijn er diverse initiatieven ontwikkeld om scholen te ondersteunen in hun strijd tegen pesten op school. Ook daar speelt de keuze van de school een belangrijke rol. Sommige scholen beperken zich echter tot de lagere school omdat pesten daar veel meer lijkt voor te komen dan bij kleuters

Populair: