Startpagina

Resultaat betekenis

Wat betekent resultaat? Hieronder vind je 6 betekenissen van het woord resultaat. Je kunt ook zelf een definitie van resultaat toevoegen De betekenis van resultaat vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van resultaat gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen. Betekenis 'resultaat' Je hebt gezocht op het woord: resultaat. re·sul·t aa t (het; o; meervoud: resultaten) 1 uitslag, uitkomst 2 gevolg: zonder resultaat

Betekenis van 'resultaat' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. Over deze site. Onze missie is om taal & naslagwerken voor iedereen toegankelijk maken Wat betekent Economisch resultaat? Hieronder vind je een betekenis van het woord Economisch resultaat Je kunt ook zelf een definitie van Economisch resultaat toevoegen Het bedrijfsresultaat is wat er overblijft wanneer de bedrijfskosten van de netto omzet afgetrokken worden. Voor de berekening van het bedrijfsresultaat wordt eerst. In deze kolom is vermeld hoe dit TWK-resultaat tot stand is gekomen. Het TWK-resultaat vindt u als bedrag (positief of negatief) terug bij punt 21

Op welk resultaat moet u zich baseren om de winstgevendheid van een bedrijf te beoordelen? We focussen ons hier in eerste instantie op het nettoresultaat Resultaatgerichtheid wil ook zeggen dat je blik is gefocust op wat uit je handen komt: het resultaat. De wijze waarop iets tot stand komt is minder belangrijk voor jou

Video: Betekenis resultaat - betekenis-definitie

1) Het resultaat na aftrek van een als redelijk beschouwde vergoeding voor het eigen vermogen De definitie van het resultaat en de eisen aan de kwaliteit zijn namelijk de belangrijkste onderdelen van het projectplan. Al het andere,.

resultaat betekenis en definiti

Geen resultaat voor 'betekenis' Het woord is verkeerd gespeld of het staat niet in het gratis woordenboek. Wil je meer woorden en mogelijkheden Wat betekent resultaat? Op deze website helpen we je graag met de betekenis van alle Nederlandse woorden. Ook met de betekenis van resultaat >> LEES VERDER >> Wat is de betekenis van resultaat? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 5 verschillende betekenissen van het woord resultaat. Door experts geschreven

Het gebruik van duurzaam in deze betekenis is aan het eind van de twintigste, begin van de eenentwintigste eeuw sterk toegenomen. Taaladvies. Taaladvies-app Vraag. Wat zijn de verplichtingen met betrekking tot het vermelden van het resultaat in de toelichting van de publicatiestukken? Antwoord. Voor kleine rechtspersonen. Een buitengewoon resultaat zijn buitengewone baten minus de buitengewone lasten

Gratis woordenboek Van Dal

  1. g omschrijven we het bu..
  2. Welk lidwoord (de of het): de resultaat of het resultaat, wij helpen je graag. Betekenis van resultaat: De uitkomst van iets.
  3. Doelen worden gebruikt om de richting en het resultaat van tevoren vast te leggen. Doelen stellen is echter lastig. Men is geneigd zich te richten op.

Resultaat - betekenis en definitie Nederlands Woordenboe

1. Loonstrook en jaaropgaaf 20 maart 2009 12 december 2018 | Loonstrook, Jaaropgaaf, Salarisspecificatie, Jaaroverzicht, Loon- en inkomstenbelasting bijvoorbeeld. Wat betekent resultaatgebied? Op deze website helpen we je graag met de betekenis van alle Nederlandse woorden. Ook met de betekenis van resultaatgebied >> LEES VERDER >>

Betekenis Economisch resultaat - betekenis-definitie

Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Resultaat inzichtelijk te maken. Op deze pagina staat een uitleg van de. Grootste financieel-economische lexicon in NL-taalgebied. Termenlijst met 19063 begrippen over economie, geld, geldzaken, financiële markten, beurs en beleggen Soms hebben verschillende woorden dezelfde betekenis. Het resultaat van deze dubbele moraal is een zeer inconsistent begrippenapparaat De verplichting om een bepaald resultaat te bereiken, wil ook zeggen dat alleen inspanning daartoe niet voldoende is

Dit wordt ook wel het resultaat na belastingen genoemd. Het is het saldo van alle opbrengsten en kosten tijdens een periode. De berekening:. Resultaat op inkopen - Het resultaat op inkopen kunnen we splitsen in een resultaat op inkoopprijs en een resultaat op inkoopkosten. Het resultaat op inkopen bere..

Op 9 januari 2014 werd er in Longpunt Haarlem een bijeenkomst georganiseerd met als thema de betekenis van de uitslagen van een longfunctieonderzoek Wat is het verschil tussen het resultaat van je project en het doel? Die kunnen verschillen. Met praktische voorbeelden. Verschil resultaat en doe Bent u freelancer of gastouder? Of hebt u bijverdiensten, zoals een krantenwijk? En bent u geen ondernemer? Dan hebt u resultaat uit overig werk. Lees meer

Video: Bedrijfsresultaat - Wikipedi

Loonstrook - AD

onderzoeksresultaten - test results bedrijfsresultaat - profit before interest and taxes een bevredigend resultaat - a satisfying resul Administratievoeren.nl: leer alles over deelnemingen. Journaalpost aankoop deelneming en resultaat deelneming

Als je alles weet, weet je niets. Focus op de indicatoren die bepalend zijn voor resultaat en succes. Beter 3 dan 12. Wim van der Leegte,. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening wordt bepaald door de bedrijfsopbrengsten (huren, bijdragen en overige bedrijfsopbrengsten) minus de bedrijfslasten.

Hoe berekent u het nettoresultaat van een bedrijf? Graydon B

Het financiële resultaat wordt onder meer bepaald door de kosten van intresten op de leningen en de opbrengsten van beleggingen van het bedrijf. Nettowinst Betekenis Bijvoeglijk naamwoord. concreet. tastbaar een concreet bewijs/resultaat concreet. duidelijk en bepaald een concreet voorbeeld/voorstel Synoniemen. Hoe moet je een IQ score interpreteren? Wat zijn hoge IQ scores en wat is laag? Deze score tabel geeft uitleg

Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kunt u bij ons ook terecht voor synoniemen. Welkom op deze site met informatie en inspiraties bij het boek Veranderen als samenspel. Net als het boek is deze site bedoeld om je te ondersteunen bij het vormgeven.

Resultaatgerich

De term 'operationeel resultaat' is zowel in gebruik bij handelsondernemingen als industriële ondernemingen, waarbij de inhoud van de term van betekenis kan. Elke letter heeft een eigen betekenis. Wat gebeurde er op het moment dat je ingreep? Misschien had jouw actie een resultaat wat je niet had verwacht Het management van een rve is integraal verantwoordelijk voor de eigen winkel. Idealiter mag de eenheid een positief resultaat zelf behouden om weer te.

Economisch resultaat - definitie - Encycl

Als de tabelmatrix kleiner dan 1 is, krijgt u de #VALUE! als resultaat. Voor meer informatie over het oplossen van #VALUE! fouten in VERT.zoeken,. Aan het einde van de realisatiefase wordt het resultaat gecontroleerd aan de hand van de eisen- en wensenlijst uit de definitiefase als het onderzoek gaat over gedachten, betekenis of ervaring; is dat jij als resultaat een aantal mensen krijgt die Ja hebben geantwoord,. Een loonstrookje is opgedeeld in Het woord 'netto TWK resultaat' kan bovenaan je salaris betekenissen van TWK, en andere afkorting, acroniem en synoniemen is

Betekenis netto resultaat en een uitleg van andere beurstermen vindt u in het woordenboek voor beleggers Op deze site proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over de normaalwaarden van testen die in medische laboratoria worden uitgevoerd: Hb, Glucose, et

Het resultaat van een project definieren - carrieretijger

Maar wat is de betekenis van die termen? Wat is het resultaat van de normale bedrijfsvoering, dat wil zeggen de omzet en de kosten gemaakt om die omzet te halen Spreekwoorden/uitdrukkingen - betekenissen 04-10-2013 CdB Spreekwoord/uitdrukking Betekenis Teleurgesteld, zonder resultaat terugkomen afkortingen betekenis. Onze Taal. administratie@onzetaal.nl; redactie@onzetaal.nl; 070-356 12 20 (geen taalvragen) Adres. Raamweg 1a; 2596 HL Den Haag; Taaladviesdienst Het resultaat van een IQ-test wordt uitgedrukt als intelligentiequotiënt hebben velen het vaak moeilijk om de betekenis van een bepaald IQ in te schatten Grootste financieel-economische lexicon in NL-taalgebied. Termenlijst met 19044 begrippen over economie, geld, geldzaken, financiële markten, beurs en beleggen

Update. nummer 1, april 2011 21 bezwaar tegen het als resultaat verantwoorden van meegekocht dividend veelal geleidelijk aan betekenis. Niettemin kan zich ook na. Website over labo-uitslagen. Hulp bij het interpreteren van de resultaten van een laboratoriumonderzoek: bloedonderzoek - bloedanalyse Er zijn meerdere kwalificatiestructuren waaraan een onderwijsproduct zijn betekenis kan Vastleggen resultaat bij het geselecteerde onderwijsproduct Een. Wat is rentabiliteit? Hoe moetje het rentabiliteitspercentage berekenen. Wat is de norm, de verschillende kengetallen en formule Wat is de betekenis van je naam in het Je resultaat zou er zo uit kunnen zien. Hoe nauwkeurig is deze beschrijving van jou die we in het woordenboek hebben.

Populair: