Startpagina

Nrc vrouwen aan de top

Een opvallende overeenkomst tussen de bedrijven met de hoogste diversiteitscijfers aan de top, zegt hoogleraar Lückerath, is dat diversiteit al langere tijd een speerpunt voor ze is Streefcijfers voor vrouwen aan de top kunnen onbedoelde bijwerkingen hebben, waarschuwt Belle Derks. Mannen kunnen er bang van worden en vrouwen onzeker Willen mannen meer vrouwen aan de top? Nieuwsbron:: NRC.nl - Steven de Jong - 04-02-2019 Oud-minister Edith Schippers wordt de nieuwe president van DSM Nederland Aandeel vrouwen aan de top In 2013 werd 14,9% van de bestuursfuncties in de vijfhonderd grootste bedrijven van Nederland gevuld door een vrouw, aldus de Emancipatiemonitor (2014). Dit aandeel van vrouwen in de besturen is veel te klein en moet ook volgens de overheid worden vergroot

De impact van een vrouw aan de top - NRC

noom, jurist en columnist voor NRC Handelsblad. Op 23 oktober org aniseer t WOMEN Inc. in P akhuis De Zwijger in Amsterdam een debatbijeenkomst o ver vrouwen aan de top met on-der meer Neelie Kroes, Ben Verw aayen en F emk e Halse-ma (www .women-inc.nl). Gender balance Dit jaar is in Noorwegen wetge-ving van krac ht geworden die be Wil men meer vrouwen aan de top krijgen (en ook meer vrouwen in het middenkader, de kweekvijver), dan moet men ervoor zorgen dat mannen én vrouwen het stereotype denken opgeven en zich niet beperken tot vastgeroeste simpele psychologische inzichten, dooddoeners als 'vrouwen zijn goed in multitasking en slecht in rekenen' Het zijn er nog niet veel, maar de vrouwen die aan de top staan, doen het goed. Ze doen het soms zelfs beter dan mannen, zo is de teneur van deze en andere berichten in de media. De succesverhalen van Sylvia Tóth, Anita Roddick (van de Bodyshop-keten) en Joke van den Boer (Maison Van den Boer) spreken wat dit betreft tot de verbeelding De meest lastige barrière voor diversiteit en inclusiviteit zijn de mensen aan de top zelf. Zij moeten ervoor zorgen dat werknemers zich uitspreken en gehoord worden, zij zijn verantwoordelijk voor een werkklimaat waarin het veilig is om nieuwe ideeën voor te stellen, voor een werkomgeving waarin het voor iedereen mogelijk is om zichzelf te zijn

Vrouwen aan de top - pas op voor de queen bee - NRC

Willen mannen meer vrouwen aan de top? NRC

Quota doorbreken de hegemonie van mannen aan de top. Dat blijkt uit een nieuwe studie naar de effecten van wetgeving in Noorwegen. Sinds 2003 moeten beursgenoteerde bedrijven hier verplicht 40% vrouwen in de top hebben. Dat is gelukt, zonder dat bedrijven ten onder gingen Vrouwen aan de top, dat schiet niet op. Het is hoog tijd om dat samen vast te stellen. Deze week verschijnen in het kader van Internationale Vrouwendag weer keurig de jaarlijkse updates en ik durf nu al te voorspellen dat die ook dit jaar weer een schamele procentpunt stijging laten zien

Iedereen moet steentje bijdragen aan aandeel vrouwen aan de

 1. De top moet zich openstellen voor vrouwen en inzien dat vrouwen op hun eigen manier een zeer wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de organisatie. Vrouwen hebben hun eigen ideeën, hun eigen managementstijl, hun eigen inzichten en ervaring, waarmee ze een enorme toegevoegde waarde kunnen hebben in ieder bedrijf
 2. Het aantal vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven stijgt maar mondjesmaat. Het wettelijke streefcijfer van 30 procent wordt nog altijd bij lange na niet gehaald
 3. Van Engelshoven riep samen met VNO-NCW-voorman Hans de Boer onder het motto 'meer actie voor meer vrouwen aan de top' een groep topbestuurders en -toezichthouders bij elkaar om van gedachten te wisselen over de trage doorstroom van vrouwen naar de top

De commissie zou graag zien dat er onderzoek wordt gedaan naar de relatie tussen het aandeel vrouwen in de top en de bedrijfsresultaten, om daarmee bedrijven mogelijk aan te moedigen werk te maken. Er werken veel vrouwen in de top van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (44 procent) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (40 procent), maar een stuk minder bij Defensie (9 procent) en Economische Zaken (17 procent). Het bedrijfsleven doet het een stuk minder goed als het gaat om het percentage vrouwen aan de top Overzicht eerdere afleveringen VROUWEN AAN DE TOP HEADHUNTERS VROUWENSTUDIES GRAFIEKEN LINKS: Positieve actie is voorbij. Maar het bedrijfsleven is nog altijd actief op zoek naar vrouwen

Column: Vrouwen aan de Top Topvrouwen

Profiel: Vrouwen - NRC Handelsblad: vandaa

Het aantal vrouwelijke artiesten in de Top 2000, de populairste hitlijst van Nederland, is de afgelopen twintig jaar bijna gehalveerd. Uit een analyse van NRC blijkt dat het aandeel van. Om aandacht op tv te verdienen hebben vrouwen niet genoeg aan deskundigheid, maar moeten zij nog steeds zo aantrekkelijk mogelijk (voor mannen) in beeld. Het enige waar mensen zich druk om maken is vrouwen aan de top. Maar vrouwen aan de top maken het bedrijf beter voor andere vrouwen Vaak wordt aangenomen dat een sterkere positie van vrouwen aan de top, ook leidt tot een betere positie van vrouwen lager in het bedrijf. Dit wordt het trickle-down effect genoemd In de VS hebben ze affirmative action programmas. Ook al hebben we die in Nederland niet, ik hoor van menig manager dat vaker vrouwen voorgetrokken worden tegenwoordig om maar het aantal vrouwen aan de top te vergroten. Terwijl het aantal vrouwen aan de top, proportioneel is met het aantal vrouwen in management functies over het gehele bedrijf

Juist Asscher en de PvdA zouden toch moeten weten dat als je de, in dit geval vrouwelijke, werknemer teveel in bescherming neemt dat dat alleen averechts werkt. Nu zullen bedrijven vermijden om vrouwen aan te nemen omdat dat hen een hoop ellende bespaart Sinds een aantal weken is er een, voor mij althans, vreemde discussie aan de gang waarin Agnes Jongerius, voorzitter van de FNV, zich hard maakt voor de verplichting voor arbeidsorganisaties om minimaal 40% vrouwen in het bestuur te benoemen

Het aantal vrouwen met een goede baan groeit.Bewijs: op de snelweg rijden steeds meer vrouwen in grote (lees: mannen-) auto's, merkt Fleuriëtte van de Velde Vrouwen aan de top - het blijft een gevoelig onderwerp Vrouwen aan de top Over het vrouwenquotum Door Ayse Haphap en Skander Iqbal. Stel, een man een vrouw solliciteren voor een topfunctie bij Phillips met precies dezelfde cv's. De kans dat de man aangenomen wordt is groter. In sommige landen is het 'vrouwenquotum' ingevoerd om dit tegen te gaan In januari 2006 schreef Mees het pamflet Vrouwen moeten nu eindelijk eens écht aan het werk gaan. Mees was in november 2006 medeoprichter van Women on Top, een organisatie die zich tussen 2006 en 2011 heeft ingezet voor meer vrouwen aan de top Vrouwen moeten 'mannelijke eigenschappen' en haar op de tanden (en benen) hebben om aan de top te komen. Andersom wordt vaak gezegd dat meer vrouwen in de bestuurskamer zo goed is omdat er dan ook meer aandacht is voor de meer 'sociale en zachte kanten' van management

Waarom de top in Nederland (nog) niet uit de beste leiders

 1. Bedrijven die niet aan het quotum voldoen mogen geen mannen aannemen op hoge functies. Daarnaast verplicht de Duitse wetgeving 3.500 bedrijven om zelf doelstellingen te formuleren voor het aandeel vrouwen in de top van de bedrijven
 2. der snel een eerste promotie maken dan mannen. Ze zouden zogezegd de werkdruk niet aankunnen en niet over de typische mannelijke kenmerken beschikken om hun 'mannetje' te staan
 3. Vier vrouwen zijn nu het initiatief Top 2000 VrouwenStemmen begonnen. Zij pleiten voor meer vrouwelijke artiesten in de lijst. Volgens initiatiefnemer Nienke Raap is de ongelijkheid in de lijst onder meer te danken aan ongelijke kansen voor mannen en vrouwen in de muziekwereld. En in de lijst zie je dat dus terug
 4. percentage vrouwen aan de top. In organisaties waar de verhouding vrouwen groter is dan de verhouding mannen, zitten significant meer vrouwen aan de top. Ook kunnen we uit dit onderzoek concluderen dat organisaties met masculiene organisatieculturen een negatieve samenhang hebben met de doorstroom van vrouwen naar de top
 5. eerd om hun vrouw-zijn. Het probleem is dat leiders ten onrechte worden geselecteerd op hun alfagedrag. Tijd dat probleem aan te pakken
 6. der vaak aan het woord dan mannen

NRC (Next) 10 februari 2016: artikel en interview over vrouwen aan de top Monique de Vos Partner Chasse Executive Search. Follow. 4 comments. Sign in to leave your comment Daarmee wordt de oorzaak voor het gebrek aan vrouwen aan de top verschoven van de 'schuld van de dominante man' naar de 'eigen keuze van de vrouw'. Zoals dat hoort in de wetenschap zijn er talloze onderzoeken die dit betwisten; zoals dit onderzoek dat stelt dat vrouwen nog altijd als minder competent gezien worden Catalyst analyseerde ruim driehonderd Amerikaanse bedrijven uit de Fortune 500-lijst, en concludeerde dat de groep van bedrijven met de meeste vrouwen in het topmanagement substantieel beter scoorde dan de groep van bedrijven met de minste vrouwen aan de top Vrouwen Aan De Top. 91 Pages. Vrouwen Aan De Top. 2008. Kim Hendrickx. Download with Google Download with Facebook or download with email. Vrouwen Aan De Top. Download

Met meer vrouwen in de top doet een bedrijf het beter De

IN DE MEDIA Bijna 90% van alle topfuncties in Nederland wordt ingevuld door een man. Dat moet heel snel veranderen, vindt minister Bussemaker. Minimaal 30% van de top moet vrouw worden. En als dat niet snel genoeg lukt, dan komt er een verplicht quotum. Maar is dat wel de manier om meer vrouwen aan de De databank Topvrouwen.nl heeft als doel meer vrouwen in de top van bedrijven te krijgen. De campagne is erop gericht de doorstroom van vrouwen te bevorderen door het potentieel aan talentvolle vrouwen beter zichtbaar en toegankelijk te maken Vrouwen aan de top. foto zelf aan zet zijn om talent te herkennen en om ervoor te zorgen dat deze professionals kunnen doorstromen naar functies aan de top en in. Hij geeft aan dat dat dicht in de buurt ligt van het aandeel vrouwen in topfuncties. . @iljaboelaars @keeskraaijeveld aandeel vrouwen in de top stemt redelijk overeen met aandeel vrouwen bij. Al lange tijd woedt een maatschappelijk debat over de positie van vrouwen aan de top. Denk aan functies in het bestuur of in de raad van commissarissen van ondernemingen. Het voorportaal voor die topbanen zijn zogeheten executive managementfuncties

Zonder de NRC was er nooit een boycot, want Hertzberger heeft het vuurtje aangestoken en GS heeft jarenlang benzine over zichzelf gegooid. GS speelde niet op de bal en maakte een overtreding (voor de duizendste keer). De vrouwen die GS aan hebben gepakt hebben alle bloggers van GS hun beide benen op meerdere plekken verbrijzeld Vrouwen aan de top is bedoeld om vrouwen te inspireren en te motiveren om de top te bereiken. Hiervoor kan je als vrouw zijnde aan veel verschillende bekende vrouwen denken, zoals Michelle Obama, Oprah Winfrey of bijvoorbeeld Neelie Kroes Column: Vrouwen aan de top Ze combineren erg goed: tech, startups en beeldschone vrouwen. Zo moeten ook Jessica Alba, Gwyneth Paltrow, Blake Lively en Reese Witherspoon gedacht hebben Volgens De Gaay Fortman, die ook voorzitter is van de Stichting Topvrouwen, zijn er nog lang niet genoeg vrouwen aan de top. 'Was het maar waar. Thuis, aan de keukentafel gaat het al wel beter dan in de tijd dat ik begon met werken Er zijn nog steeds weinig vrouwen aan de top. Smoesjes om ze niet aan te nemen zijn er echter in overvloed. NRC. News & Media Website Deze excuusjes geven.

Te weinig vrouwen aan de top niet alleen een probleem van de vrouw zelf. 3 oktober 2016 Irene van de Beld Politiek Alleen bij alleenstaande vrouwen onder de 45 jaar en vrouwen met partner onder de 35 jaar werkt iets meer dan de helft voltijd. Vrouwen aan de top. Wo 7 nov 20:25. Om iets aan de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschappelijke top te doen (slechts 17 procent van de hoogleraren aan deze universiteit is vrouw), lanceerde Tilburg University het Philip Eijlander Diversiteitsprogramma Dat gezeur om te weinig vrouwen aan de top, er zijn gewoon te weinig vrouwen aan de onderkant, daar begint het probleem en daar ligt dan ook de oplossing. Vrouwen zeuren enkel als het om de topbaantjes gaat, als er te weinig vrouwelijk kanonnenvlees is of te weinig vrouwelijke vuilnisophalers, dan houden ze hun mondje dicht May bevestigt wel iets waarover veel succesvolle vrouwen klagen: dat je om als vrouw aan de top te komen drie keer zo goed moet zijn voor je meetelt, zoals Beatrice de Graaf het vorig jaar verwoordde. Theresa May is uniek. Ze is zichzelf, ze laat zich niet in stereotypen vangen

Vrouwen aan de top Hottenhuis wordt de eerste topvrouw van een Big Four kantoor in ons land. PwC wordt geleid door Ad van Gils , die begin deze maand Peter van Mierlo opvolgde Bekijken we de boekenbijlages zonder Trouw en NRC (dus: de Volkskrant, Het Parool, De Groene Amsterdammer, De Morgen, De Standaard, Vrij Nederland) dan was 17% van alle artikelen gewijd aan een vrouw Op dat punt kunnen vrouwen veel leren van mannen, want die positioneren zichzelf wél goed. En vráág gewoon om die promotie en dat salaris. Weg met de valse bescheidenheid! Een ander deel van de oplossing voor het ontbreken van vrouwen aan de top ligt bij organisaties

'Emancipatie neemt toe, vrouwen ondervertegenwoordigd aan de top' Leestijd van ongeveer 1 minuut 0 reacties Het gaat sinds 2015 op veel gebieden de goede kant op met de emancipatie Bron: Vrouwen in het Europees Parlement, 2012 • Ruim 200 organisaties hebben het Charter Talent naar de Top ondertekend waarmee zij zich inzetten voor een meer gelijke m/v verdeling aan de top. Bron: www.talentnaardetop.nl • Het aandeel vrouwen in de top van organisaties die de charter hebben ondertekend ligt op 20% Vrouwen aan de top Dus schei toch eens uit, mevrouw Hermans, over ongelijke kansen, old boys network en doelbewuste obstructie. Stroop gewoon de mouwtjes op en ga lekker aan de slag Vrouwen aan de top. Het blijft een punt van discussie in Nederland. Voor de tweede keer in korte tijd is een vrouwelijke kandidaat afgewezen om korpschef te worden van een politieregio Een veelgehoord argument dat vrouwen niet aan de top van het bedrijf komen, is het vroegtijdig verlaten van het bedrijf voor het opvoeden van de kinderen. 'Natuurlijk gebeurt dat, maar dat is ook vaak gebaseerd op verwachtingen,' aldus de onderzoekers

Ten tweede kan het gebrek aan vrouwen in een bedrijf en in de ict-sector in het algemeen het cliché bevestigen dat het voor vrouwen geen aangename sector is om in te werken, los van de activiteiten in het bedrijf Ook Caro van Eekelen denkt dat er iets in de mindset van vrouwen moet veranderen. 'Vrouwen denken vaker aan de niet-mogelijkheden dan aan de mogelijkheden. Mannen bluffen veel vaker, terwijl vrouwen een gigantische lijst maken waarom ze iets niet kunnen en wat ze nog allemaal moeten leren Vooral het volk niet wakker maken voor het feit dat de meeste jongens nu al Mohammed(!) genoemd worden; Ergo: wij Nederlanders zijn al in de minderheid aan het raken. Ik citeer: In de top 10 bij de jongens staat bijvoorbeeld niet de naam Mohammed, terwijl dat in verschillende schrijfwijzen (Mohamed, Mohamad) een enorm populaire is Vrouwen aan de top: vorige week waren ze weer uitgebreid in het nieuws. En dan vooral het ontbreken van genoemde vrouwen. Want, zo blijkt uit de Female Board Index 2014 , het vorig jaar ingevoerde wettelijk streefcijfer voor meer vrouwen in de top van beursgenoteerde bedrijven wordt bij lange na niet gehaald De vrouwen die wel de top willen bereiken en die dus dromen van een carrière, moeten daar de kans toe krijgen. Als bedrijf, als samenleving, heb je de plicht te werken aan het wegnemen van de barrières die vooral het glazen plafond in stand houden

Vrouwen aan de top - Renzo Verwer, blogger/auteu

 1. aan bod aangaande het belang van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de top. Uit mijn literatuuronderzoek is gebleken dat er verschillende oorzaken zijn die de geringe doorstroom van vrouwen naar topfuncties verklaren
 2. Ze gaat ook in op een van de oorzaken van het gebrek aan vrouwen in de top: Zelf heb ik helaas soms ook moeten vaststellen: ze willen er geen meisjes bij. Mannen benoemen nog altijd gemakkelijker mannen, want die kennen en herkennen ze
 3. Tussen 2013 en 2014 steeg het aandeel vrouwen in de top bij de bedrijven gemiddeld van 19,8 naar 20,9 procent. tonen volgens de commissie aan dat de zelfregulering een effectief instrument.
 4. NRC Opinie @nrc_opinie Wij zijn de opinieredactie van NRC Handelsblad en nrc.next. Betrek ons in uw discussies, mention @nrc_opinie en wij zullen u volgen

Actie om ernstig tekort aan vrouwen in jaarlijkse Top 200

De vier meest prestigieuze prijzen werden de laatste veertig jaar vijf keer vaker door mannen gewonnen dan door vrouwen, en nee, dit verbetert niet in de loop van de tijd. In het Nationale Lezersonderzoek in 2013 bestond de top-tien uitsluitend uit mannelijke auteurs, terwijl tien vrouwen de rijen sloten Met deelname aan het programma 'Talent naar de Top' wil Vitens uiteindelijk ervoor zorgen dat er meer vrouwen in het bedrijf terecht komen. Bijna een kwart vrouwen aan de slag bij Vitens Bij Vitens bestaat momenteel het eerstelijnsmanagement voor 40% en het tweedelijnsmanagement voor 21% uit vrouwen Vrouwen aan de top Achtereenvolgens komen het bedrijfsleven, werknemers- en werkgeversorganisaties, media en redacties, academische besturen, ordes van vrije beroepen, ngo's, de politieke wereld, de rechterlijke macht, de strijdmacht, de federale ambtenarij en de Nationale Bank aan bod Het kan eenzaam zijn aan de top. Bij wie kan de bestuursvoorzitter terecht voor advies? Een mentor biedt uitkomst. Bekijk meer van NRC op Facebook. Aanmelden. of Klik 'Toestaan' om Vrouw aan de Top te spelen! Klik op 'Altijd toestaan' om Vrouw aan de Top te spelen! Een aantal van onze games op LeukeSpellen.Be hebben Flash nodig. Dit moet 1 keer geactiveerd worden. Daarna werkt het vanzelf

Vrouwen aan de top. Laatst bijgewerkt: 12 'We zitten allemaal achter dezelfde vrouwen aan' Universiteiten stonden in de rij voor de Westerdijksubsidie voor. Bedrijven willen wel vrouwen binnenhalen, maar technisch, financieel en bedrijfseconomisch opgeleide vrouwen zijn zeer schaars. En zeker van de jaargangen die nu aan de top zitten. Headhunters nemen waar [NRC] dat er voor topfuncties circa 10 keer zo veel geschikte mannen beschikbaar zijn als vrouwen Ze vecht met succes voor een wet om meer vrouwen aan de top te krijgen. Dat mannen eerder voor een man kiezen, begrijpt advocaat Mirjam de Blécourt (48) wel. 'Ik neem ook bijna alleen maar. Bij de selectieprocedure wordt veel nadruk gelegd op het belang van ervaring, waardoor vrouwen sneller buiten de boot vallen . Aantal vrouwen in de top neemt af

De kerstcommercials van supermarkten en de muzikale Top 20 Waar ook een NRC en een Volkskrant driftig aan meedoen. ook zo'n muffe doos die maar voor de vrouwen koos daar geen man er naar. ok al hebben de dames het in de 'boardroom' nog lang niet voldoende voor het zeggen, online zijn het de vrouwen die met overmacht regeren Advertisements And action: 30% vrouwen aan de top, take 35 Meer inspanningen van bedrijven voor vrouwen aan de top Vandaag stemde het Europees Parlement in met streefcijfers van de Europese Commissie die 30% in 2015 en 40% in 2020 voor vrouwen in raden van bestuur voorstellen Vrouwen aan de top: niet (altijd) evident Vrouwen in topfuncties zijn in ons land nog altijd in de minderheid. Sterker nog: vrouwen die solliciteren voor hogere functies krijgen 23% minder positieve reacties dan mannen Er komen steeds meer vrouwen aan de top. Het aandeel vrouwen in topfuncties, dus in de raden van bestuur en de raden van commissarissen, is de laatste jaren in de 5.000 grootste Nederlandse bedrijven toegenomen. De voortgang is echter nog te gering

Aantal vrouwen in top 'zeer teleurstellend': 'Stel verplicht

De overheid kan invloed uitoefenen op het percentage 'technologische' vrouwen (aan de top) door technische studies meer te stimuleren. Organisaties kunnen het verschil maken door van binnen uit vrouwelijk leiderschap meer te stimuleren en de studentes van Nederland te informeren over de mogelijkheden binnen onze organisatie 'Emancipatie neemt toe, vrouwen ondervertegenwoordigd aan de top' Het gaat sinds 2015 op veel gebieden de goede kant op met de emancipatie. Vrouwen werken vaker en meer uren en zijn daardoor ook vaker economisch zelfstandig, maar op hogere en besluitvormende posities zijn vrouwen ondervertegenwoordigd Bekijk meer van NRC op Facebook. Aanmelden. of. Nieuw account maken. Bekijk meer van NRC op Facebook. Ach Serena, ze staat niet meer aan de top van de.

Video: NRC checkt: 'Vrouwen zijn een beetje linksig - tot ze een

Vrouwen aan de top - ProDemo

Het percentage vrouwen in de top hoeft dan zelfs niet gekoppeld te zijn aan het percentage fulltime werkende vrouwen, maar kan daar een onevenredig groter deel van zijn. Alvast vooruitlopend op eventueel commentaar in de trant van ' we willen wel een vrouw maar kiezen voor de beste kandidaat ', nog het volgende Laten we dat dus eerst maar eens aankaarten: je hoeft als jonge, aan de weg timmerende vrouw niet te beschikken over ook maar één originele gedachte om op de proppen te komen met de eeuwige jammerklacht dat vrouwen stelselmatig worden achtergesteld en onderdrukt Vrouwen aan de top. (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) onlangs ook nog constateerde dat het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven wel groeit,. Allemaal jonge vrouwen aan de top. En zij zijn bepaald niet de enigen! Kijk eens naar al die andere jonge dames in onze Tweede-Kamerfractie: Krista van Velzen, Renske Leijten, Sharon Gesthuizen, Nathalie de Rooij, Arda Gerkens en Marianne Langkamp Er zijn in Nederland bij de overheid en in het bedrijfsleven steeds meer vrouwen te vinden in de top. Toch werkt maar eenvijfde van de Nederlandse vrouwen voltijd. Zo geven nog steeds veel werkende moeders de voorkeur aan deeltijd werken. Toch verandert dat nu langzaam en krijgen we steeds meer vrouwen op topposities

Ga naar http://www.werkenbijpwc.nl/vrouwentalent en meld je aan voor dit #werkenbijpwc event op dinsdag 26 april 2016. Wil je vast een voorproefje van jouw. De termijn voor 30% vrouwen in de top is verlengd tot 2020. Oftewel: als het aan onze overheid ligt komt er misschien over vier jaar -misschien - verlossing. Dan moeten we wel eerst inzien dat een streefcijfer zonder sancties niet genoeg is

Nog steeds staat het kleine aantal vrouwen aan de top in schril contrast met het totale aantal werkende vrouwen: bijna de helft van alle werkenden is vrouw, en bijna 40 procent van de lagere managementposities wordt ingenomen door een vrouw Vrouwen aan de top Er is sinds 2001 geen significante ontwikkeling in de algemene werkgelegenheidssituatie van vrouwen. Er zijn minder vrouwen op de arbeidsmarkt dan mannen, de werkloosheid onder vrouwen is hoger en er bestaat in vergelijking met mannen nog steeds een significant verschil in betaling Check hier de top 10 dingen die zij wetenschappelijk bewezen aantrekkelijk en leuk vindt bij mannen. Vrouwen willen een man die er aan de buitenkant stoer en. Vrouwen aan de top: «Veel hangt af van jezelf» Lesley Leyn ging ruim twaalf jaar geleden bij Accent aan de slag. Er zijn volgens Lesley Leyn enkele subtiele verschillen tussen mannen en. Oproep aan werkloze gehuwde vrouwen die geen WWV-uitkering krijgen, om zich te melden bij bureaus voor rechtshulp. Vrouwen krijgen na een half jaar geen WW-uitkering meer, tenzij ze kunnen aantonen dat ze kostwinner zijn

Populair: